• Hỏi - Đáp  

Nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập
27/11/2018
(ĐCSVN) - Bạn Nguyễn Thành ở Nghệ An hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian tới như thế nào?
Mục tiêu cụ thể về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
09:51 20/09/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Mai Khánh ở địa chỉ maikhanhdcsvn@yahoo.com hỏi: Mục tiêu cụ thể về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả như thế nào?
Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ
00:29 20/09/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Anh Đào ở địa chỉ daopa@gmai.com hỏi: Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ là gì?
Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
00:27 20/09/2018
(ĐCSVN)- Bạn đọc Hoangnguyen75@gmail.com hỏi: Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở nước ta thời gian qua là gì?
Mục tiêu tổng quát về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy
21:21 19/09/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Việt Hà ở địa chỉ hadangvietvns@gmail.com hỏi: Mục tiêu tổng quát về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả như thế nào?
Đối tượng nào có thể tham gia BHXH tự nguyện?
23:29 18/09/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Trần Thị Hà (Hải Dương) hỏi về đối tượng có thể tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.
Thời điểm hưởng lương hưu của người tham gia BHXH tự nguyện
23:27 18/09/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Lê Văn Tiến (Sơn Dương, Tuyên Quang) hỏi về thời điểm được nhận lương hưu đối với những người tham gia BHXH tự nguyện.
Quan điểm chỉ đạo về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
22:43 18/09/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Thùy Dung ở địa chỉ thuy_dung_hl@yahoo.com hỏi: Quan điểm chỉ đạo về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả thời gian tới như thế nào?
Mục tiêu cụ thể về xây dựng đội ngũ cán bộ đến năm 2030
15:30 17/09/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Hà Trang, email hatrang@gmail.com hỏi: Mục tiêu cụ thể về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 như thế nào?
Quan điểm chỉ đạo về công tác cán bộ
15:23 17/09/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Minh Phúc, email minhphuc0303@gmail.com hỏi: Quan điểm chỉ đạo về công tác cán bộ trong thời gian tới là gì?