• Hỏi - Đáp  

Nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập
27/11/2018
(ĐCSVN) - Bạn Nguyễn Thành ở Nghệ An hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian tới như thế nào?
Giải pháp về quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở nước ta
10:23 22/11/2018
(ĐCSVN) – Bạn đọc Công Trí ở Gia Viễn, Ninh Bình hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp về quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở nước ta trong thời gian tới là gì?
Chuyển mạnh các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần
10:23 22/11/2018
(ĐCSVN) – Bạn đọc Hoàng Hoa, email hoanghoa@gmail.com hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập đối với sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác trong thời gian tới như thế nào?
Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập đối với các cơ sở đào tạo về lý luận chính trị của Đảng
10:22 22/11/2018
(ĐCSVN) - Nhiệm vụ và giải pháp về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập đối với các cơ sở đào tạo về lý luận chính trị của Đảng và các cơ sở đào tạo về quản lý hành chính ở địa phương như thế nào?
Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập đối với lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao
12:16 20/11/2018
(ĐCSVN) – Bạn đọc Thanh Hòa ở Thanh Xuân, Hà Nội hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập đối với lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao trong thời gian tới như thế nào?
Giải pháp sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông
12:16 20/11/2018
(ĐCSVN) – Bạn đọc Thanh Thư, email thanhthu@gmail.com hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông trong thời gian tới như thế nào?
Nhiệm vụ và giải pháp về sắp xếp, tổ chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ
16:25 16/11/2018
(ĐCSVN) - Bạn Thanh Thủy ở Hải Phòng hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp về sắp xếp, tổ chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ trong thời gian tới là gì?
Nhiệm vụ và giải pháp về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập đối với lĩnh vực y tế
16:05 16/11/2018
(ĐCSVN) - Bạn Hà Thu ở Bắc Ninh hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập đối với lĩnh vực y tế trong thời gian tới là gì?
Hai trọng tâm, năm đột phá để tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược
11:23 13/11/2018
(ĐCSVN) – Bạn đọc nguyenhoang54@gmail.com hỏi: Hai trọng tâm, năm đột phá để tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược là gì?
Giải pháp về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
17:51 12/11/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Đoàn Thành Công ở Quảng Ninh hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp ở nước ta trong thời gian tới như thế nào?