• Hỏi - Đáp  

Nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập
27/11/2018
(ĐCSVN) - Bạn Nguyễn Thành ở Nghệ An hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian tới như thế nào?
Nguyên tắc về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập
09:51 09/11/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Tuấn Anh, email anhsd106 @gmail.com hỏi: Nguyên tắc về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta trong thời gian tới như thế nào?
Sắp xếp, tổ chức lại 8 đơn vị sự nghiệp công lập
09:51 09/11/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Thanh Tâm, email tam4378@gmail.com hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta gồm những ngành, lĩnh vực nào?
Giải pháp sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo
09:50 09/11/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Tiến Trung, email trungpgd@caugiay.edu.vn hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo trong thời gian tới như thế nào?
Mục tiêu cụ thể về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2030
22:27 08/11/2018
(ĐCSVN) - Bạn Đan Thư ở Thái Bình hỏi: Mục tiêu cụ thể về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn đến năm 2030 như thế nào?
Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập
21:13 08/11/2018
(ĐCSVN) - Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta trong thời gian tới gồm những nội dung gì?
Mục tiêu cụ thể về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược
19:05 08/11/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc vanbinh768@gmail.com hỏi: Mục tiêu cụ thể về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tần nhiệm vụ đến năm 2030 như thế nào?
Mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược
09:51 07/11/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Hà Lam ở TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh hỏi: Mục tiêu cụ thể về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2020 như thế nào?
Mục tiêu tổng quát về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược
08:36 06/11/2018
(ĐCSVN) – Bạn đọc ở địa chỉ Thanhbinh254@gmail.com hỏi: Mục tiêu tổng quát về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong thời gian tới là gì?
Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập
15:36 01/11/2018
(ĐCSVN) - Bạn Minh Hằng ở Lào Cai hỏi: Mục tiêu cụ thể về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn đến năm 2021 là gì?