• Hỏi - Đáp  

Nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập
27/11/2018
(ĐCSVN) - Bạn Nguyễn Thành ở Nghệ An hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian tới như thế nào?
Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập
15:36 01/11/2018
(ĐCSVN) - Bạn Minh Hằng ở Lào Cai hỏi: Mục tiêu cụ thể về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn đến năm 2021 là gì?
Mục tiêu tổng quát về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý
17:01 23/10/2018
(ĐCSVN) - Bạn Ngọc Mai ở Đồng Nai hỏi: Mục tiêu tổng quát về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta trong thời gian tới là gì?
Quan điểm chỉ đạo về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập
17:18 22/10/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Đoàn Hồng ở Quảng Ninh hỏi: Nội dung quan điểm chỉ đạo về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta trong thời gian tới là gì?
Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý
11:33 22/10/2018
(ĐCSVN) - Bạn Thu Hằng ở Điện Biên hỏi: Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta thời gian qua là gì?
Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng
15:41 19/10/2018
(ĐCSVN) – Bạn đọc Nguyễn Thái Văn, quận Ba Đình, Hà Nội hỏi: Nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng ở nước ta là gì?
Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về tăng cường sự lãnh đạo trong bảo vệ chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân
15:26 19/10/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Nguyễn Hà Thu ở Đông Hưng, Thái Bình hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và của toàn xã hội trong bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là gì?
Chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế
09:53 19/10/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Sĩ Kiên ở Hải Hậu, Nam Định hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế hiện nay như thế nào?
Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đổi mới mạnh mẽ tài chính y tế
09:52 19/10/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Minh Châu ở Việt Trì, Phú Thọ hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đổi mới mạnh mẽ tài chính y tế trong thời gian tới như thế nào?
Mục tiêu cụ thể về chính sách tiền lương thời gian từ năm 2021 đến năm 2025
15:43 16/10/2018
(ĐCSVN) – Bạn đọc Phạm Thị Quý (Lào Cai) hỏi: Mục tiêu cụ thể về chính sách tiền lương thời gian từ năm 2021 đến năm 2025 phải đạt được là gì?