• Hỏi - Đáp  

Nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập
27/11/2018
(ĐCSVN) - Bạn Nguyễn Thành ở Nghệ An hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian tới như thế nào?
Mục tiêu cụ thể về chính sách tiền lương thời gian từ năm 2018 đến năm 2020
15:26 16/10/2018
(ĐCSVN) – Bạn đọc Phạm Ngọc Tiến (Đông Anh, Hà Nội) hỏi: Mục tiêu cụ thể về chính sách tiền lương thời gian từ năm 2018 đến năm 2020 phải đạt được là gì?.
Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy đối với hệ thống tổ chức của Nhà nước ở Trung ương
17:46 15/10/2018
(ĐCSVN) – Bạn đọc Nguyenhoang35@gmail.com hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy đối với hệ thống tổ chức của Nhà nước ở Trung ương là gì?
Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tăng cường hợp tác quốc tế về công tác dân số
09:39 15/10/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Thiên Lý ở Thanh Hóa hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tăng cường hợp tác quốc tế về công tác dân số trong thời gian tới như thế nào?
Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về đổi mới hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế
17:16 13/10/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Trung Dũng ở TP. Nam Định hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đổi mới hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế ở nước ta trong thời gian tới như thế nào?
Phát triển nhân lực và khoa học - công nghệ y tế ở nước ta trong tình hình mới
17:16 13/10/2018
(ĐCSVN) - Ban đọc Gia An ở Thái Thụy, Thái Bình hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về phát triển nhân lực và khoa học - công nghệ y tế ở nước ta trong thời gian tới như thế nào?
Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nâng cao sức khỏe nhân dân
11:07 13/10/2018
(ĐCSVN) – Bạn đọc Lê Thế Lăng, email: langthesd@gmail.com hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nâng cao sức khỏe nhân dân trong thời gian tới là gì?
Giải pháp nào để nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở?
11:06 13/10/2018
(ĐCSVN) – Bạn đọc Minh Nguyệt, email leminhnguyet1971@gmail.com hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở trong thời gian tới là gì?
Giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khắc phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện
11:05 13/10/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Minh Trang ở Ba Đình, Hà Nội hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khắc phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện như thế nào?
Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển ngành dược và thiết bị y tế
11:04 13/10/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Thùy Linh ở TP. Nam Định hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển ngành dược và thiết bị y tế trong tình hình mới là gì?