• Hỏi - Đáp  

Nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập
27/11/2018
(ĐCSVN) - Bạn Nguyễn Thành ở Nghệ An hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian tới như thế nào?
Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
10:01 02/10/2018
(ĐCSVN) – Ban đọc Cao Tuyết Hạnh, địa chỉ email: baoanh2006@gmail.com hỏi: Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của nước ta trong thời gian qua là gì?
Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
10:01 02/10/2018
(ĐCSVN) – Bạn đọc Trần Kiên, địa chỉ email: trungkienuce87@gmail.com hỏi: Quan điểm chỉ đạo về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới như thế nào?
Kết quả đạt được trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
19:17 01/10/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Tô Lan Hương ở địa chỉ tolanhuong85@gmail.com hỏi: Những kết quả đạt được về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của nước ta trong thời gian qua như thế nào?
Hạn chế, bất cập trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
19:16 01/10/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Nguyễn Thị Nghĩa, ở Cầu Giấy, Hà Nội hỏi: Những hạn chế, bất cập trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của nước ta trong thời gian qua là gì?
Phấn đấu để Yên Bái phát triển nhanh, bền vững
11:44 01/10/2018
(ĐCSVN) – Những lời Bác dạy suốt 60 năm qua mãi mãi còn nguyên giá trị soi sáng con đường đi lên trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của quê hương Yên Bái anh hùng…
Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về dân số
10:53 28/09/2018
(ĐCSVN) – Bạn đọc Minh Duyên, ở Đồng Nai hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về dân số trong thời gian tới như thế nào?
Công chức được cử đi học ở nước ngoài có phải đóng BHXH?
19:28 27/09/2018
(ĐCSVN) - Hỏi: Tôi là công chức được UBND tỉnh cử đi học nước ngoài, hưởng 40% lương. Vậy tôi có thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc không? Nếu có, mức đóng BHXH như thế nào? Dựa trên cơ sở nào?
Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy đối với hệ thống tổ chức của Đảng
15:04 27/09/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Quỳnh Hoa ở địa chỉ tranquynhhoa@gmail.com.com hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy đối với hệ thống tổ chức của Đảng là gì?
Về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
10:59 27/09/2018
(ĐCSVN) – Bạn đọc Trần Văn Hà ở huyện Hoài Đức, TP Hà Nội hỏi: Mục tiêu về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả như thế nào?