• Hỏi - Đáp  

Nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập
27/11/2018
(ĐCSVN) - Bạn Nguyễn Thành ở Nghệ An hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian tới như thế nào?
Quan điểm chỉ đạo về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
22:14 26/09/2018
(ĐCSVN)- Bạn đọc có địa chỉ Phuongnguyen67@gmail.com hỏi: Quan điểm chỉ đạo về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả thời gian tới như thế nào?
Nhiệm vụ và giải pháp chung về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong thời gian tới
20:46 26/09/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Tú Oanh ở địa chỉ trantuoanh1311@gmail.com hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp chung về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong thời gian tới gồm những nội dung gì?
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác dân số
20:21 26/09/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Nguyễn Tâm ở địa chỉ dantam1804@gmail.com hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác dân số trong thời gian tới như thế nào?
Mục tiêu công tác dân số trong tình hình mới
12:44 25/09/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Vũ Nam ở địa chỉ hdvhvn@gmail.com hỏi: Mục tiêu về công tác dân số trong tình hình mới là gì?
Không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động đã ký hợp đồng 5 tháng có vi phạm pháp luật?
20:50 24/09/2018
(ĐCSVN) – Bạn đọc Trần Văn Lâm (Ân Thi, Hưng Yên) hỏi quy định về thời gian người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động.
Những kết quả và hạn chế, yếu kém trong công tác dân số
15:03 24/09/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Nguyễn Ngọc ở địa chỉ ngocnn.xd@gmail.com hỏi: Những kết quả, hạn chế, yếu kém trong công tác dân số của nước ta thời gian qua là gì? Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém đó?
Đảm bảo công bằng, khách quan trong quá trình tinh giản biên chế
14:41 23/09/2018
(ĐCSVN) – Mục tiêu của việc tinh giản biên chế là để xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng cao, tận tình phục vụ nhân dân và sự nghiệp Cách mạng. Do đó, việc tinh giản đúng đối tượng và đảm bảo công bằng, khách quan trong quá trình tinh giản là yêu cầu đặt ra đối với các cấp và người đứng đầu các đơn vị.
Quan điểm chỉ đạo về công tác dân số trong tình hình mới
12:04 20/09/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Nguyễn Hồng Nhung ở địa chỉ nhungkhanhhung@gmail.com hỏi: Quan điểm chỉ đạo về công tác dân số trong tình hình mới là gì?
Năm đột phá để thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về công tác cán bộ
11:31 20/09/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Trần Truyền, email ductruyen@gmail.com hỏi: Năm đột phá để tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp về công tác cán bộ trong Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII là gì?