Nội dung câu hỏi: Tôi và một số bạn đã ký hợp đồng và đang làm việc ở một công ty tư nhân đã hơn 5 tháng nay, nhưng công ty không đóng BHXH cho người lao động. Xin cho tôi hỏi như vậy có vi phạm luật BHXH hay không?

Ảnh minh họa. Nguồn: TL.

Trả lời: Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2014, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng (từ ngày 01/01/2018 là hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng) trở lên, thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 21, Khoản 1 Điều 85, Khoản 1 Điều 86, Khoản 3 Điều 122 Luật BHXH năm 2014; Khoản 28 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT: Hàng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc; đồng thời, trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào Quỹ BHXH.

Trường hợp đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi tính trên số tiền và thời gian chậm đóng.

Như vậy, Công ty không thực hiện đóng BHXH đối với những người lao động trên là vi phạm pháp luật về BHXH./.

PV