Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018; Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019; dự thảo Báo cáo của Ủy ban Trung ương Hội khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII; Đề án đại biểu dự Đại hội; Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Hội khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024...

Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Vân trao Bằng khen
cho các đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018. (Ảnh: Cẩm Linh)

Đóng góp ý kiến vào nhiệm vụ trọng tâm công tác, nhiều đại biểu đề nghị cần bổ sung đánh giá kết quả triển khai Đề án Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016 - 2019 của Hội LHTN Việt Nam; Chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016 - 2021 và Đề án Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2022 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

Một số ý kiến đề nghị tăng số lượng chỉ tiêu đối với những chỉ tiêu đã đạt với tỷ lệ cao và ghép các chỉ tiêu về “Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp cho 500.000 thanh niên”, “Tổ chức hỗ trợ 100 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên”, “Tổ chức hỗ trợ cho 50 dự án khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số” thành 01 chỉ tiêu. Về chủ đề công tác Hội năm 2019, các đại biểu thống nhất chủ đề công tác năm là “Xây dựng Hội vững mạnh”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong cho biết, năm 2018 với chủ đề “Năm thanh niên sáng tạo”, công tác Hội đã có cố gắng lớn, nhiều chỉ tiêu của nhiệm kỳ đạt và vượt mức đề ra. Thông qua phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã thể hiện được vai trò đồng hành với thanh niên trong các hoạt động của tổ chức Hội. Hình ảnh của Hội trong xã hội cũng được khẳng định; nhiều địa phương có cách làm mới, mô hình mới trong khả năng tập hợp, chia sẻ những nhu cầu thiết yếu của thanh niên.

Tuy nhiên, việc tạo môi trường cho thanh niên sáng tạo còn lúng túng; chưa khai thác hết tiềm năng sáng tạo của thanh niên; một số cơ sở chưa tạo môi trường hoặc chưa tìm cách làm mới để thanh niên phát huy khả năng sáng tạo. Vì vậy, trong năm 2019, cần giữ chỉ tiêu mỗi Hội LHTN Việt Nam cấp huyện tổ chức ít nhất 1 hoạt động tạo môi trường cho thanh niên sáng tạo hoặc một hoạt động tuyên dương các thanh niên điển hình.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong
trao cờ thi đua dẫn đầu trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018 cho các đơn vị. 
(Ảnh: Cẩm Linh)

Năm 2019 được chọn là năm “Xây dựng Hội vững mạnh”, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho rằng, các cấp Hội cần quan tâm củng cố và có giải pháp khắc phục với các tổ chức Hội còn yếu kém hoặc khó khăn trong hoạt động. Cần có những mô hình, loại hình tập hợp thanh niên phù hợp với bối cảnh phát triển của đất nước; chủ động sắp xếp mô hình tổ chức để phù hợp với địa phương, mục tiêu cuối cùng là tập hợp được lực lượng thanh niên đến với hoạt động Hội.

Để nắm bắt tình hình hội viên, thanh niên, đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu, năm 2019, tổ chức Hội từ cấp Trung ương tới cơ sở phải có giải pháp để nắm được số lượng hội viên, thanh niên từ đó có giải pháp hỗ trợ, đồng hành, giúp đỡ họ. “Trong xu thế phát triển ngày nay, nhu cầu thanh niên ngày càng đa dạng và phong phú, việc chúng ta lựa chọn nội dung hoạt động để triển khai phải tính toán, cách làm phải mới, phương thức phải mới, từ đó mới tăng tính hấp dẫn để thu hút thanh niên, chú ý thanh niên yếu thế, nhóm thanh niên chưa tiếp cận được, chưa phát huy được mà rất giàu tiềm năng”.

Về công tác chuẩn bị, triển khai đại hội Hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong đề nghị, các cấp bộ Hội cần chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt văn kiện Đại hội. Ngoài ra, cần khảo sát đánh giá về tình hình thanh niên để có cái nhìn khoa học, từ đó đưa ra được giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tiễn của thanh niên. 

“Đại hội phải thực sự là ngày hội lớn của thanh niên từ không khí, cảm xúc, thể hiện sự trẻ trung, hiện đại; cách thể hiện văn kiện phải gần gũi để thanh niên thấy được bóng dáng của mình ở trong đó”, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam nói.

*Năm 2018, Hội LHTN Việt Nam cấp huyện đã tuyên dương hơn 45 nghìn thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực; vận động và xây dựng 1.985 Nhà nhân ái, 128 Nhà bán trú cho em; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 593 nghìn người dân; hiến trên 596 nghìn đơn vị máu; hỗ trợ 7.141 ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của thanh niên; phát triển trên 612 nghìn hội viên mới, 710 tổ chức Hội…/. 

Cẩm Linh