Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thắng.

Theo đó, các đại biểu đã thảo luận, quyết định việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Đức Long đã được nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/5/2019. 100% các đại biểu nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Đức Long.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã giới thiệu nhân sự bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, được giới thiệu để bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, đồng chí Nguyễn Văn Thắng đã trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 với 71/71 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100% đại biểu dự kỳ họp.

Trước đó, ngày 27/6/2019, tại Kỳ họp thứ 40, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, đồng chí Nguyễn Văn Thắng đã được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 với số phiếu đồng ý đạt tỷ lệ 100%.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Thắng cho biết, đây vừa là vinh dự, nhưng cũng là trọng trách lớn lao mà Đảng và nhân dân giao phó. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng cam kết trên cương vị mới sẽ đền đáp niềm tin của các vị đại biểu HĐND, của cử tri và nhân dân tỉnh Quảng Ninh bằng những kết quả cụ thể, những con số cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng mong muốn trên cương vị mới tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên của Trung ương, của Tỉnh ủy, sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành, địa phương, sự giám sát của các vị đại biểu Quốc hội, HĐND, các cơ quan tư pháp, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và nhân dân trong tỉnh.

* Cũng tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Văn Đọc; nghe tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy để bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Ký

Các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu, kết quả đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 với 71/71 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100% đại biểu dự Kỳ họp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Xuân Ký khẳng định, trên cương vị công tác mới, sẽ nỗ lực hết sức mình, đoàn kết, gắn bó, sẻ chia cùng tập thể lãnh đạo tỉnh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động, tích cực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Đồng thời, với trách nhiệm của Chủ tịch HĐND tỉnh, sẽ cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục tập trung triển khai nghiêm túc các chương trình công tác, nghị quyết của HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh; cải cách hành chính, cải cách thể chế, giữ vững môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng xã hội kỷ cương, công bằng; giám sát thúc đẩy triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm, bức xúc…/.

HH