Hội nghị Tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vừa diễn ra trong các ngày 29,30/10, tại TP Huế. Hội nghị do Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tổ chức nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức, chỉ đạo về các công việc của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho cán bộ các cấp.

Đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam; Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên Ban chỉ đạo Tổng  điều tra dân số và nhà ở 63 tỉnh, thành phố tham dự hội nghị.

Hội nghị Tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê tổng điều tra
dân số và nhà ở năm 2019. (Ảnh: thuathienhue.gov.vn)

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn của tổng điều tra, từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả tổng điều tra. Cuộc tổng điều tra lần này áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới, đó là sử dụng thiết bị điện tử di động trong thu thập thông tin và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua mạng internet. Đồng thời, đổi mới hình thức quản lý, sử dụng số liệu theo hướng quản lý dữ liệu tập trung và sử dụng phân tán.

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương Nguyễn Bích Lâm cho biết, hội nghị tập huấn có nhiều nội dung mới, phức tạp; trong đó có nội dung hướng dẫn sử dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý. Vì vậy, các đại biểu tham dự cần tập trung nghiên cứu, quán triệt các nội dung được phổ biến để từ đó triển khai thực hiện có hiệu quả tại địa phương.

Trong hai ngày 29, 30/10, các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn được truyền đạt, giới thiệu các thông tin về: kế hoạch thực hiện phương án điều tra tổng duyệt; cách sử dụng sơ đồ trong công tác lập bảng kê; khái niệm và cách xác định nhân khẩu thực tế thường trú; lập bảng kê hộ, bảng kê nhân khẩu đặc thù, công tác quản lý trong điều tra tổng duyệt; vai trò, nhiệm vụ của điều tra viên, những quy định về nghiệp vụ điều tra, về phỏng vấn và ghi phiếu, hướng dẫn sử dụng thiết bị thông minh để thu thập thông tin; sử dụng trang thông tin điều hành tác nghiệp trong điều tra…

Theo Quyết định 772/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ  về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, thời gian thực hiện điều tra bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/4/2019.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.

Hà Duy (tổng hợp)