Dự lễ bế giảng có các đồng chí: GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương…

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại lễ bế giảng - ảnh: HM

Đây là lần đầu tiên Đảng ủy Khối tổ chức lớp bồi dưỡng cho cán bộ thuộc diện quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025; việc tổ chức lớp cán bộ dự nguồn là chương trình quan trọng, vừa có ý nghĩa trước mắt, vừa có tính chiến lược lâu dài, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tham gia lớp học, các đồng chí học viên được nghiên cứu 28 chuyên đề, cung cấp, cập nhật, bổ sung những kiến thức nhận thức mới về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam; Những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; Phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh với việc rèn luyện cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa XII); Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII); Chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: Kết quả và những vấn đề đặt ra; Chính sách của Đảng, Nhà nước ta nhằm cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Tiêu chí của nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại; Giải pháp đột phá để thực hiện thành công chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam…

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình trao chứng nhận cho các học viên - Ảnh: HM

Lớp bồi dưỡng giúp các đồng chí học viên nâng cao năng lực tư duy và đổi mới phương pháp tiếp cận hoạt động thực tiễn; nhận thức rõ hơn những vấn đề đang đặt ra với đất nước, với doanh nghiệp Nhà nước; góp phần nâng tầm tư duy về giải pháp giải quyết những nhiệm vụ mới phát sinh tại đơn vị, đặc biệt đối với các vấn đề mới đặt ra trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học- công nghệ, kinh tế tri thức và toàn cầu hóa; từ đó tìm tòi hướng phát triển của doanh nghiệp, hoạt động hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm vào thực tiễn công việc.

Bên cạnh các chuyên đề lý luận, các chuyến đi nghiên cứu thực tế sinh động, liên quan đến chương trình học được tổ chức như: Nghiên cứu chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ cách mạng 4.0 tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; hoạt động tài chính, ngân hàng trong hội nhập toàn cầu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam; về hoạt động sản xuất công nghiệp trong cách mạng 4.0 của doanh nghiệp tư nhân tại Vinfat, thuộc Tập đoàn Vingroup… Qua đó giúp các học viên hiểu sâu hơn về chuyển giao khoa học công nghệ, về cách mạng 4.0, về công nghiệp phụ trợ, về doanh nghiệp hoạt động công ích, về sự vận dụng những thành tựu của khoa học vào sản xuất, điều hành.

Phát biểu tại lễ bế giảng, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng 90 đồng chí học viên đã hoàn thành khóa học và nhận chứng chỉ. Đồng chí khẳng định, thành công của lớp học có sự nỗ lực rất lớn của các đồng chí học viên, đội ngũ quản lý lớp học, đặc biệt là đội ngũ giảng viên tham gia truyền đạt các chuyên đề là đội ngũ giáo sư, tiến sỹ, các nhà khoa học của Học viện, các đồng chí lãnh đạo, quản lý, chuyên gia cao cấp các cơ quan Trung ương, các chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học của các viện nghiên cứu, trường đại học và lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Các giảng viên có trình độ chuyên môn sâu, bề dày kinh nghiệm thực tiễn, nhiệt tình, trách nhiệm cao, với phương pháp giảng dạy sinh động đã cung cấp nhiều thông tin phù hợp với đối tượng học viên.

 

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao chứng nhận cho các học viên - Ảnh: HM

Tài liệu học tập được các giảng viên chuẩn bị công phu, cung cấp kịp thời đầy đủ, giúp học viên dễ theo dõi, đây cũng là những tài liệu cần thiết cho học viên sử dụng vào công việc sau này.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ mong muốn thời gian tới Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, các tập đoàn, Tổng công ty phối hợp cùng các Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII đánh giá lại vai trò của doanh nghiệp Nhà nước đối với sự phát triển của nền kinh tế  của đất nước…/.

 

Hoàng Mẫn