Chiều 6/5, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2019- 2023 giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam.

Các đồng chí: Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam chủ trì lễ ký kết.

Toàn cảnh lễ ký kết - ảnh: Hoàng Mẫn

Việc phối hợp giữa Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam nhằm phát huy khả năng và thế mạnh của hai tổ chức trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Động viên, khuyến khích cán bộ, hội viên, nông dân học tập suốt đời dưới nhiều hình thức, phương thức khác nhau để cập nhật kiến thức, kỹ năng nâng cao năng suất lao động, phát triển bền vững bản thân, gia đình và xã hội trước yêu cầu của nền kinh tế tri thức và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Theo đó hai đơn vị sẽ đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng cho toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân. Vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực học tập suốt đời mọi nơi, mọi lúc, dưới nhiều hình thức, phương thức và các phương tiện khác nhau; tham gia xây dựng “Gia đình học tập” , “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”; tích cực tham gia, hỗ trợ công tác khuyến học và tổ chức khuyến học ở cơ sở nhằm trí thức hóa nông dân.

Bên cạnh đó, hai đơn vị xây dựng kế hoạch học tập, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị và kiểm tra, đôn đốc đánh giá việc thực hiện kế hoạch đã đề ra; vận động các dòng họ xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài và các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tài trợ, trao học bổng cho con em nông học giỏi…; kiến nghị, đề xuất cơ chế, xây dựng chính sách tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ, hội viên nông dân có điều kiện học tập, học nghề, nghiên cứu và áp dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống, phát triển nông nghiệp thịnh vượng…

Để việc phối hợp đạt hiệu quả, hai đơn vị thống nhất xây dựng kế hoạch cụ thể, hằng năm triển khai Chương trình phối hợp; kết thúc giai đoạn tiến hành sơ kết, tổng kết và xây dựng Chương trình phối hợp giai đoạn tiếp theo; Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, tổ chức kí kết và triển khai Chương trình phối hợp, có báo cáo kết quả về hai đơn vị.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam khẳng định: Việc ký kết chương trình phối hợp công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập có vai trò rất quan trọng và là việc làm cần thiết; đặc biệt khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, nông dân trên thế giới đang canh tác, ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Ở Việt Nam giai cấp nông dân chiếm 70% dân số, việc tri thức hóa nông dân là xu thế nhưng giai cấp nông dân vẫn chưa đón nhận những thành tựu của khoa học công nghệ, thể hiện ở tư liệu học tập chưa nhiều, việc liên kết 6 nhà trong sản xuất nông nghiệp còn chậm, các doanh chưa kết nối được với nông dân, nông dân chưa kết nối được với nhau; nông dân Việt Nam còn thiếu cơ sở hạ tầng, thiếu giải pháp để tiếp nhận trào lưu sáng tạo mới, những xu hướng phát triển của thế giới.

Thời gian qua hội viên nông dân đã có nhiều sáng tạo, sáng kiến trong sản xuất nông nghiệp, nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao đã khẳng định được chỗ đứng của mình trên thị trường... tuy nhiên so với tiềm năng của ngành nông nghiệp thì vẫn còn thấp.

 

Đại diện lãnh đạo hai đơn vị tham gia ký kết chương trình phối hợp - ảnh: Hoàng Mẫn

 

Vì vậy để đối phó với trào lưu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cho nông dân trước hết là phải tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý của các cấp Hội để từ đó tuyên truyền đến hội viên, nông dân thay đổi nhận thức trong việc tiếp nhận những tri thức mới, tăng kỹ năng lao động với khoa học và công nghệ.

Lãnh đạo hai đơn vị mong muốn sau lễ ký kết hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ triển khai thực các nội dung của chương trình ký kết nhằm thúc đẩy công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2019- 2023./.

Hoàng Mẫn