Cùng dự buổi làm việc Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương; đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Báo cáo tại hội nghị do Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho thấy: Qua 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội”, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc, tổ chức hội được củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng; hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả; tuyệt đại đa số cựu chiến binh giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

Hội Cựu chiến binh đã thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; hoạt động tình nghĩa, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội…

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, đã có trên 155 nghìn hội viên cựu chiến binh đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong xây dựng nông thôn mới, cựu chiến binh cả nước đã hiến hơn 11 triệu mét vuông đất, đóng góp hơn 719 tỷ đồng và 3,35 triệu ngày công để làm mới, nâng cấp, sửa chữa 18 nghìn km đường giao thông nông thôn... Toàn Hội đã quyên góp, ủng hộ 281 tỷ cho các quỹ hoạt động tình nghĩa. Trong 10 năm (2009 - 2018) các cấp hội đã trợ giúp tư vấn pháp lý hơn 13 nghìn cựu chiến binh có nhu cầu. Đã có 15,5 nghìn cựu chiến binh tham gia các tổ hòa giải; riêng giai đoạn 2013 – 2018, các tổ hòa giải của cựu chiến binh đã tham gia hòa giải hơn 101 nghìn vụ việc, trong đó hòa giải thành công đạt 82%.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết: Thực hiện Kết luận 62-KL/TW các cấp Hội Cựu chiến binh những năm qua đã phát huy vai trò gương mẫu trong mọi hoạt động, chủ động nắm bắt tình hình để tham mưu cho các cấp ủy Đảng, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và phối hợp chăm lo cho đời sống nhân dân.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được khẳng định Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường quán triệt, tuyên truyền hội viên, cũng như phối hợp cùng với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt hơn nữa công tác dân vận, để lòng dân được yên, nhân dân tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận Hội Cựu chiến binh Việt Nam là điển hình tiêu biểu trong các hoạt động của công tác vận động quần chúng. “Làm việc với Hội Cựu chiến binh Việt Nam tạo nên sự động viên to lớn và thôi thúc bản thân làm tốt hơn nữa công tác dân vận” – đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ sự xúc động.

Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã lãnh đạo Hội Cựu chiến binh thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Kết luận 62-KL/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, Kết luận 66-KL/TW và các văn bản pháp luật về cựu chiến binh. Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã đảm bảo tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu, có nhiều đóng góp thiết thực cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân và các tầng lớp nhân dân, tạo nên sự tin cậy của Đảng, tin yêu của nhân dân và những hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong toàn xã hội. Qua đó góp phần tạo nên nhận thức sâu sắc trong các cấp ủy Đảng, toàn hệ thống chính trị và nhân dân về vai trò, nhiệm vụ, sự đóng góp của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, cựu chiến binh Việt Nam những năm qua.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam luôn nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. Các phong trào thi đua yêu nước của Hội Cựu chiến binh Việt Nam tuy không nhiều nhưng rất đậm nét, gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát động, vận động hội viên vươn lên trong cuộc sống, có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đồng chí Trương Thị Mai Hội Cựu chiến binh đã phối hợp tốt với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên và nhân dân, giải quyết mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư. Hoạt động giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của của Hội Cựu chiến binh thẳng thắn, có trọng lượng, hiệu quả. Đặc biệt, Hội Cựu chiến binh luôn dẫn đầu trong đấu tranh với quan điểm, hoạt động sai trái của các thế lực thù địch, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là ở những địa bàn phức tạp.

Trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được xác định rõ trong các văn bản của Đảng, Pháp lệnh Cựu Chiến binh, Điều lệ Hội để tăng cường mạnh mẽ vai trò của mình trong đời sống xã hội; chủ động thực hiện tốt công tác dân vận; thực hiện đúng khẩu hiệu mà Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã đề ra là “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, tiếp tục xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho./.

Tường Vy