Đó là thông tin báo cáo tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 32, nhiệm kỳ 2015- 2020 diễn ra ngày 2/10, tại TP Hồ Chí Minh.

Thời gian qua, TP Hồ Chí Minh đã thực hiện quyết liệt công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng. TP đã thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp kết hợp với kiểm tra, giám sát thường xuyên, đồng thời chủ động đổi mới phong cách, lề lối làm việc, khẩn trương ngay từ những tháng đầu năm, vì vậy hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các tháng đầu năm có nhiều chuyển biến tích cực về tiến độ, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động điều hành, chỉ đạo và tác nghiệp được nâng lên. 9 tháng đầu năm 2019, duy trì lịch tiếp công dân định kỳ 19 lượt và tiếp 1.598 lượt; tiếp nhận và xử lý 1.659/1.697 đơn; đảm bảo chất lượng tham mưu, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết 104/126 đơn khiếu nại, giải quyết 10/15 đơn tố cáo, giải quyết 304/373 đơn thẩm tra, rà soát.

9 tháng qua, TP đã thực hiện 35 đoàn thanh tra tại 102 đơn vị, trong đó có 13 đoàn thanh tra năm 2018 chuyển sang. Đã ban hành 21 kết luận thanh tra và đang tiếp tục thực hiện 14 đoàn thanh tra; qua thanh tra phát hiện 22/99 đơn vị có sai phạm về kinh tế trên 216 tỷ đồng; kiến nghị và thu hồi số tiền trên 214 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác trên 2 tỷ đồng; kiến nghị xử ký hành chính 26 tập thể; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 02 vụ và chuyển cơ quan điều tra 03 vụ.

Theo đánh giá, cũng trong 9 tháng 2019, trên địa bàn toàn thành phố không phát sinh biến động về tình hình khiếu nại, tố cáo. Chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, thành phố tiếp tục nâng cao vai trò của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn đang được các sở, ngành, quận, huyện có liên quan tập trung giải quyết như: vụ việc khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2; Dự án xây dựng Thảo Cầm viên mới, huyện Củ Chi./.

An Nhiên