Đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Huyện ủy Văn Yên thông tin về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII trên địa bàn huyện. (Ảnh: Hiền Hòa)

Văn Yên là một huyện vùng núi phía Bắc của tỉnh Yên Bái, có 26 xã, 1 thị trấn, 357 thôn, tổ dân phố. Đảng bộ huyện Văn Yên hiện có 56 tổ chức cơ sở đảng với tổng số 6.704 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từng bước thận trọng với mục tiêu hướng tới tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Làm từng bước chắc chắn, hợp lòng dân

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); Kế hoạch số 72-KH/TU và Chương trình hành động số 95-CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái, Huyện ủy Văn Yên đã ban hành 2 Chương trình hành động; Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành 5 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trên cơ sở chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo HĐND, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện đồng bộ, bảo đảm trình tự chặt chẽ, dân chủ, đúng tiến độ đề ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết, kết luận và các quy định của Đảng, Nhà nước liên quan tới nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Huyện ủy Văn Yên cho biết, để công tác triển khai được thuận lợi, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã thống nhất về mặt chủ trương, tư tưởng chỉ đạo thực hiện. Văn Yên xác định những khâu then chốt để triển khai, bảo đảm thành công chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, cũng như hợp lòng dân.

Tại xã Lâm Giang – xã được huyện chọn làm thí điểm việc sắp xếp, sáp nhập các thôn và thực hiện chủ trương nhất thể hóa Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, đồng chí Vương Toàn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 45 ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh Yên Bái về sáp nhập, đổi tên thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn, đến nay, Lâm Giang đã thực hiện xong toàn bộ quy trình sắp xếp, sáp nhập 18 thôn, còn 12 thôn. Quá trình tổ chức các cuộc họp dân - chính - đảng ở Lâm Giang đều cho kết quả tốt, được nhân dân đồng tình và ủng hộ cao. Phương án bố trí cán bộ ở cơ sở sau khi sắp xếp lại là kiêm nhiệm, đồng chí bí thư kiêm trưởng ban công tác mặt trận và đồng chí phó bí thư kiêm trưởng thôn; riêng đối với các thôn đặc thù dưới 200 hộ thì bố trí bí thư kiêm trưởng thôn.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến, Chánh Văn phòng cấp ủy và chính quyền cấp huyện cho biết, sau khi hợp nhất, Văn phòng có chức năng tham mưu, tổng hợp cho UBND huyện về hoạt động của UBND huyện; tham mưu, giúp UBND huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND huyện; cung cấp thông tin dịch vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND huyện và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND, UBND huyện. Công việc tuy nhiều hơn, trách nhiệm nhiều hơn, nhưng sau một thời gian hoạt động, chúng tôi vẫn luôn đảm bảo công tác tham mưu, phục vụ, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Điều đáng nói nhất sau khi sáp nhập các văn phòng là việc tất cả các cán bộ trẻ đang giữ các vị trí chủ chốt đều được bố trí, sắp xếp và phát huy được năng lực, sở trường ở từng lĩnh vực.

Kết quả bước đầu

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Huy Tuấn cho biết, qua kết quả tổng hợp các phương án, dự kiến sắp xếp thôn, tổ dân phố của huyện từ 312 thôn, tổ dân phố xuống còn 167 thôn, tổ dân phố (giảm 145 thôn, tổ dân phố). Qua báo cáo, cơ bản các phương án đều bảo đảm tiêu chí về số hộ, tuy nhiên cũng còn một số thôn phải chấp nhận phương án có thôn dưới 200 hộ, thậm chí dưới 100 hộ do đặc thù về diện tích, địa hình.

Tính đến thời điểm tháng 8/2018, huyện Văn Yên có tổng số 61 đơn vị trường học (26 trường mầm non; 7 trường tiểu học, 8 trường trung học cơ sở; 20 trường tiểu học - trung học cơ sở), giảm được 24 trường mầm non và phổ thông; hiện có 111 điểm lẻ (mầm non 72 điểm; tiểu học 39 điểm), giảm được 35 điểm lẻ.

Sau khi sắp xếp, sáp nhập các trường, UBND huyện Văn Yên thực hiện quy trình bổ nhiệm 84 quản lý (25 hiệu trưởng, 59 phó hiệu trưởng), trong đó điều động 8 quản lý từ trường thừa sang trường thiếu khi sáp nhập các trường; bổ nhiệm 24 hiệu trưởng làm phó hiệu trưởng; miễn nhiệm 1 hiệu trưởng trung học cơ sở làm giáo viên; miễn nhiệm 35 phó hiệu trưởng làm giáo viên. Sau khi sắp xếp, đội ngũ cán bộ hiện có so với thời điểm trước thực hiện Đề án đã giảm 48 vị trí quản lý (trong đó giảm 22 hiệu trưởng, 26 phó hiệu trưởng), giảm 14 nhân viên. Đặc biệt, ngày 28/3/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xem xét, phân công đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Huyện ủy Văn Yên đã tiến hành xây dựng các đề án: Hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND, UBND huyện thành Văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện với 23 biên chế, trong đó lãnh đạo 4 (1 trưởng, 3 phó). Theo đó sẽ giảm 1 đầu mối cơ quan, 8 biên chế so với biên chế được giao năm 2018 của 2 cơ quan, giảm 1 cấp trưởng, 1 cấp phó.

Buổi làm việc giữa cán bộ, phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên. (Ảnh: Hiền Hòa)

Hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, giảm 1 đầu mối cơ quan, giảm 3 biên chế so với biên chế được giao năm 2018 của 2 cơ quan, giảm 1 cấp trưởng và 2 cấp phó.

Hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện thành Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra, giảm 1 đầu mối cơ quan, giữ nguyên biên chế được giao của 2 cơ quan, giảm 1 cấp trưởng, 2 cấp phó.

Thực hiện thí điểm thành lập Cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, giảm 2 biên chế so với biên chế được giao năm 2018.

Đến ngày 28/6/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên đã xem xét, quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo; quyết định điều động công chức đến các đơn vị được hợp nhất; quyết định ban hành các quy chế tạm thời của các cơ quan hợp nhất; chỉ đạo giải thể, thành lập mới các tổ chức đảng, đoàn thể khi hợp nhất. Thủ trưởng các cơ quan đã thực hiện phân công nhiệm vụ cho cấp phó phụ trách từng lĩnh vực, phân công nhiệm vụ chuyên môn cho chuyên viên. Thực hiện bố trí, chuyển phòng làm việc của Phòng Nội vụ và Thanh tra huyện về làm việc tại Huyện ủy; chuyển phòng làm việc của Liên đoàn Lao động huyện về nhà làm việc của khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện và bố trí, sắp xếp các phòng làm việc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện theo các Tiểu ban.

Trong thời gian tới, Văn Yên tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế 10% so với số biên chế được giao năm 2015. Tiếp tục thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng dân phố đối với nơi thực hiện sắp xếp lại thôn, tổ dân phố, hoặc kiêm trưởng ban công tác mặt trận đối với thôn, tổ dân phố nơi chưa thực hiện theo hướng: Đối với thôn trên 200 hộ thực hiện trưởng thôn kiêm phó bí thư chi bộ hoặc bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn; thôn dưới 200 hộ thực hiện trưởng thôn kiêm bí thư chi bộ; chú trọng phát triển đảng viên đối với chi bộ có dưới 5 đảng viên.

Văn Yên tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Cùng với đó, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết. Hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội trong quá trình thực hiện Nghị quyết./.

Hiền Hòa