Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Văn Thành

 trao Bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc - Ảnh: PC

 

Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Lê Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hải Phòng dự và phát biểu tại Hội nghị.


Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng nêu rõ: Triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã tiến hành bài bản, kịp thời, nghiêm túc, nhận được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cấp uỷ đều xác định và đưa việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác chuyển từ phong trào chiều rộng đi vào chiều sâu, trở thành hoạt động lãnh đạo thường xuyên của các cấp uỷ, hành động tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và tác động lan toả trong nhân dân.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo có sức lan toả, khả năng thuyết phục cao trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được biểu dương từ cơ sở đến cấp thành phố trong 5 năm qua đã để lại kết quả ấn tượng; khẳng định sự vượt trội, tính thuyết phục của các điển hình nhân tố mới. Qua đó, đã góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, thúc đẩy mỗi cá nhân vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhờ chỉ đạo rõ nét, sáng tạo, 5 năm qua, việc khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong đó, nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc trên lĩnh vực quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, công tác cán bộ… được tập trung giải quyết dứt điểm; trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị được nâng lên, việc kiểm kiểm tự phê bình và phê bình được triển khai nghiêm túc.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính đã tạo chuyển biến rõ nét; mối quan hệ giữa các cơ quan quản lý nhà nước với tổ chức, cá nhân có nhiều tiến bộ; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ngày càng đi vào nền nếp, góp phần quan trọng tạo nên sự đồng thuận xã hội và góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị  ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng vẫn còn tồn tại, hạn chế; việc xác định và tập trung giải quyết một số vấn đề nổi cộm, bức xúc và việc xây dựng chuẩn mực đạo đức ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm; hiệu quả tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa có sức lan toả, ở một số nơi chưa được coi trọng; vai trò gương mẫu của cán bộ, lãnh đạo chưa thực sự đề cao, nói chưa đi đôi với làm; vẫn còn biểu hiện mất dân chủ, vun vén lợi ích cá nhân, lãng phí, vi phạm Điều lệ Đảng…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã biểu dương, chúc mừng những kết quả bước đầu Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong 5 năm qua; đồng thời nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, đổi mới lề lối làm việc, tác phong sâu sát thực tế, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân ghi nhận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước…

 

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: PC

Tuy nhiên, đồng chí Mai Văn Ninh cũng chỉ rõ, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn có những hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên. Không ít nơi vẫn coi đây như một phong trào, một cuộc vận động; học nhiều nhưng kết quả làm theo đạo đức của Bác còn nhiều hạn chế.

 

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Mai Văn Ninh cho rằng, so với các Chỉ thị trước đây của Trung ương về học tập và làm theo Bác, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị có nội dung rộng lớn và phong phú hơn, yêu cầu cao hơn, không chỉ học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, mà còn bao hàm cả nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đạt hiệu quả cao, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Đảng bộ thành phố Hải Phòng quán triệt sâu sắc Chỉ thị của Bộ Chính trị tới các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động và xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là nghiên cứu những vấn đề đã được nêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV đã đề ra. Từ đó, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy; đổi mới lề lối làm việc của các cơ quan chính quyền; nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”...

Quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW Bộ Chính trị (khoá XII), đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hải Phòng đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cấp, các ngành cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “học đi đôi với làm theo”. Trong đó, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, công chức, viên chức, tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Bí thư Thành uỷ Thành phố Hải Phòng đề nghị các cấp, các ngành xây dựng quy chế đánh giá cụ thể kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong đó nhấn mạnh: Lấy tác phong, thái độ, tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ và mức độ hài lòng, tin cậy của người dân, doanh nghiệp để làm thước đo. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị…

Tại Hội nghị, 4 tập thể, 6 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 40 tập thể, 73 cá nhân được UBND TP Hải Phòng tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị./.

 

Phạm Cường