Năm 2017, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2017; triển khai Đề án Xây dựng các công trình khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2035; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng quy trình công tác tuyển quân năm 2017, bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự; chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh...

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Thanh Hải)

Công tác huấn luyện hoàn thành 100% chương trình, kế hoạch đề ra; duy trì hoạt động phối hợp giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo, từ thiện thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; hoàn thành 100% các công trình, phần việc đăng ký thực hiện trong phong trào Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động thực hiện chính sách hậu phương quân đội được đẩy mạnh...

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Quân sự tỉnh thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác cán bộ được tiến hành chặt chẽ, đúng quy chế…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết một số nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 như: Triển khai xây dựng một số hạng mục công trình trong khu vực phòng thủ; giao quân đủ chỉ tiêu, bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đạt tỷ lệ từ 50% trở lên; tăng cường các biện pháp xây dựng nền nếp chính quy, duy trì chấp hành kỷ luật; hoàn thành 100% chỉ tiêu các phong trào thi đua quyết thắng…

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Thanh Hải)

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Năm 2018, Đảng uỷ Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên; xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; tăng cường các biện pháp xây dựng nền nếp chính quy, duy trì chấp hành kỷ luật; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với lực lượng công an bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; phối hợp chỉ đạo hoàn thành xuất sắc công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018, giao quân nhanh, gọn, an toàn, tiết kiệm, đủ chỉ tiêu, chất lượng tốt. Đồng thời, Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức biên soạn tài liệu quán triệt các văn bản mới của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tài liệu thông tin về kết quả phát triển kinh tế, xã hội năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 để phổ biến, tuyên truyền trong lực lượng vũ trang tỉnh…/.

KS