Vừa qua, tại xã Quang Hưng (Phù Cừ), Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên tổ chức tọa đàm công tác vận động nhân dân thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 14/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục dồn thửa, đổi ruộng đất nông nghiệp thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015. 

 

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Báo cáo đề dẫn do đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của dồn thửa đổi ruộng nhằm tiếp tục khắc phục tình trạng ruộng đất manh mún, tạo ra các ô thửa lớn, tạo thuận lợi áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thông qua dồn thửa, đổi ruộng để dành quỹ đất quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, góp phần tăng cường quản lý đất đai. Việc dồn thửa, đổi ruộng theo tinh thần vận động nông dân tự nguyện chuyển đổi vị trí, diện tích đất nông nghiệp hiện có của gia đình, cá nhân từ nhiều thửa nhỏ ở các khu vực khác nhau thành thửa lớn hơn, phù hợp với vùng sản xuất theo quy hoạch sản xuất nông nghiệp và quy hoạch nông thôn mới. Hiện nay, các cấp ủy đảng, chính quyền đang tích cực chỉ đạo việc dồn thửa, đổi ruộng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân...

Tại buổi tọa đàm, đại diện lãnh đạo xã Quang Hưng báo cáo quá trình triển khai, thực hiện, kết quả dồn thửa, đổi ruộng đất nông nghiệp ở địa phương, nêu cách làm, kinh nghiệm trong dồn thửa đổi ruộng. Xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, Đảng ủy, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân dồn thửa, đổi ruộng, quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành dồn đổi ruộng; đồng thời quy hoạch bờ vùng, bờ thửa, xây dựng hệ thống kênh mương, làm đường ra đồng tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất. Trên địa bàn xã đã hình thành một số vùng chuyên canh lúa, rau màu cho hiệu quả cao... Các đại biểu nêu một số vấn đề về quy hoạch giao thông, thuỷ lợi, việc xử lý đất công điền khi dồn thửa, đổi ruộng; kinh phí để thực hiện dồn đổi ruộng, những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp công sức, hiến đất làm đường ra đồng, cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh mương, bờ vùng bờ thửa, đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện tốt việc dồn thửa, đổi ruộng. Các ý kiến đều cho rằng trong quá trình thực hiện cần bảo đảm tự nguyện, dân chủ, công khai; công tác quán triệt, triển khai chủ trương, kế hoạch về dồn thửa, đổi ruộng tới cán bộ, nhân dân cần cụ thể, tạo sự đồng thuận cao; cùng với đó làm tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân, huy động hệ thống chính trị cùng vào cuộc; đội ngũ cán bộ gương mẫu đi đầu, quyết tâm cao...

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Thực tế kết quả dồn thửa, đổi ruộng đất nông nghiệp ở xã Quang Hưng là bài học kinh nghiệm, gợi mở cách làm để các xã khác có thể áp dụng vào địa phương mình. Các sở, ngành liên quan cần rà soát, có hướng dẫn cụ thể để các địa phương thực hiện thuận lợi, bảo đảm hoàn thành kế hoạch theo yêu cầu. Đội ngũ cán bộ dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội cùng tập trung vào cuộc, nâng cao trách nhiệm, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao khi thực hiện; đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với dồn thửa, đổi ruộng. Lãnh đạo chủ chốt các xã cần quyết tâm cao, phát huy dân chủ ở cơ sở nhằm thực hiện tốt việc dồn thửa, đổi ruộng...

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã đi thăm thực tế cánh đồng đã dồn thửa, đổi ruộng ở xã Quang Hưng.