Vừa qua, Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Huy Ngạn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ công tác bảo vệ ANTT năm 2014. 

 

Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên BCH hành Trung ương Đảng,
Thứ trưởng Bộ Công an trao cờ của Bộ Công an cho các đơn vị
dẫn đầu phong trào thi đua
 


Năm 2013, Công an tỉnh đã thực hiện có hiệu quả toàn diện các mục tiêu, yêu cầu, các chỉ tiêu và các mặt công tác lớn, trọng tâm đã đề ra. An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, an ninh nội bộ được tăng cường, an ninh xã hội từng bước được ổn định, trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến. Kết quả, năm 2013 các lực lượng Công an tỉnh khởi tố điều tra 945 vụ, 1.827 bị can trong đó: tội phạm về trật tự xã hội đã khởi tố, điều tra 599 vụ, 798 bị can; các vụ trọn án dư luận quan tâm đều đã khám phá, tạo được niềm tin trong nhân dân. Truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại 159 đối tượng. Trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động 82 cụm liên kết về an ninh trật tự, 29 mô hình tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở và 11 tuyến đường kiểu mẫu về trật tự an toàn giao thông. Năm qua, quần chúng đã cung cấp 2.000 tin có giá trị về an ninh trật tự phục vụ công tác phòng, chống tội phạm. Công tác xây dựng lực lượng, hậu cần có sự chuyển biến tích cực, chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Để góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, năm 2014 Công an tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như: Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình liên quan đến an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nhất là những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm kịp thời tham mưu cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo, giải quyết. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, giải quyết các vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội.  Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trọng tâm là thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Tăng cường hiệu lực quản lý về nhà nước về an ninh trật tự, nhất là công tác quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an. Tăng cường công tác tư tưởng, giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sỹ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá, vì nhân dân phục vụ”, phong trào thi đua “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và ông Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và chúc mừng những kết quả đạt được trong tấn công trấn áp tội phạm của lực lượng Công an tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đề nghị lực lượng Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tăng cường công tác nắm, phân tích, đánh giá những yếu tố tác động từ bên ngoài và tình hình trong nước ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương để chủ động tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh có chủ trương, giải pháp phù hợp; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác công an, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, góp phần củng cố vững chắc hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm hoạt động có tổ chức và theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm sử dụng "vũ khí nóng", tội phạm ma túy, sử dụng công nghệ cao, tội phạm về môi trường... Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh của toàn dân, các cấp, ngành vào công tác phòng, chống tội phạm…

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng về những thành tích xuất sắc trong công tác năm 2013.