Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yênđã tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ.

Năm 2013, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm, hoàn thành chương trình kế hoạch đề ra. Năm 2013, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 740 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 208 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Trong số đảng viên được kiểm tra có trên 50% là cấp ủy viên các cấp. Đối với việc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra, kết luận có 156 tổ chức đảng có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 7 tổ chức. Qua kiểm tra cho thấy nội dung vi phạm của đảng viên chủ yếu là về việc chính sách dân số/KHHGĐ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong công tác lãnh đạo; những điều đảng viên không được làm, vi phạm Luật Đất đai. Đối với tổ chức đảng chủ yếu vi phạm việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ… 

 

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra,
giám sát năm 2013 được nhận giấy khen của Ủy ban Kiểm tra
Tỉnh ủy. Ảnh: báo Hưng Yên
 

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp còn thực hiện nghiêm túc, thường xuyên nhiệm vụ giám sát tổ chức đảng và đảng viên. Qua giám sát đã chỉ ra những khuyết điểm, thiếu sót, yêu cầu khắc phục, rút kinh nghiệm, có tác dụng cảnh báo, ngăn ngừa vi phạm, kịp thời quyết định chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm một số trường hợp. Việc phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng được ủy ban kiểm tra các cấp giải quyết đúng quy trình, thủ tục, bảo đảm thời gian. Kết luận rõ đúng, sai, xem xét kỷ luật một số trường hợp. Trong đó giải quyết dứt điểm đạt 98% so với tổng số đơn phải giải quyết về đảng viên và giải quyết xong 100% đơn tố cáo tổ chức đảng và đơn khiếu nại kỷ luật đảng.

Năm 2014, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong đó chủ động tham mưu cấp ủy các cấp xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2014 và thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao; gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát theo chuyên đề; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, chủ động giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm, không để phát sinh phức tạp. Thực hiện tốt tuyên truyền công tác kiểm tra giám sát của Đảng, phổ biến, quán triệt kịp thời các văn bản có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Hào đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của ủy ban kiểm tra các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ở tỉnh ta trong năm qua. Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ năm 2014, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu ngành Kiểm tra Đảng cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; phải coi trọng nâng cao chất lượng công tác giám sát để phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy. Công tác kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm và quan tâm kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém đã được kết luận sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đặc biệt trong công tác kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đúng quy định và giám sát việc giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh…

Tại hội nghị, 10 tập thể và 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2013 được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng giấy khen.