Toàn cảnh hội nghị giao ban

Trong tháng 12/2018, các cơ quan báo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh. Trong tuyên truyền đã nêu được nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình ở nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, góp phần cổ vũ các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ tuyên truyền tháng 1 năm 2019, tập trung vào công tác tuyển quân, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các gương người tốt việc tốt, nhân tố mới, cách làm hay trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó là việc thực hiện Kế hoạch 93a của UBND tỉnh về giải tỏa công trình trái phép trên đất nông nghiệp, giải tỏa vi phạm hành lang giao thông, công trình thủy lợi; không khí chuẩn bị đón tết nguyên đán, vui xuân ở các địa phương đảm bảo an toàn, lành mạnh./.

Đức Sỹ