Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có ông Nguyễn Văn Phóng, PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Thế Cử, PCT UBND tỉnh.

Phía điểm cầu Hưng Yên tham dự hội nghị trực tuyến

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau hơn 1 năm triển khai thi hành Luật Quy hoạch và thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 11 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo và đạt được một số kết quả.

Trong đó, việc hoàn thiện thể chế quy hoạch, bảo đảm đồng bộ với Luật Quy hoạch và việc phổ biến, tập huấn Luật Quy hoạch đã được triển khai kịp thời. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng Quy hoạch quốc gia để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quá trình tổ chức lập quy hoạch; có văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương sử dụng dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện lập các quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng báo cáo khái quát tình hình việc triển khai Luật Quy hoạch trên địa bàn tỉnh. Tại tỉnh Hưng Yên, việc thành lập và phát triển các khu công nghiệp thời gian qua có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Tuy nhiên, hơn 1 năm qua, hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng do vướng mắc một số quy định trong Luật Quy hoạch.

Tỉnh Hưng Yên đề nghị Chính phủ ưu tiên xem xét việc bổ sung quy hoạch Khu công nghiệp và đô thị, dịch vụ Lý Thường Kiệt; mở rộng Khu công nghiệp Thăng Long II vào quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp của cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đây là những dự án trọng tâm, trọng điểm, cấp bách, cần đầu tư trong thời gian tới để tạo quỹ đất, thu hút các nhà đầu tư, nhất là những nhà đầu tư lớn của Nhật Bản, Hàn Quốc đầu tư vào tỉnh. 

                                                

Thanh Sơn