Các doanh nghiệp gia công hàng may mặc Hưng Yên ký kết được nhiều đơn hàng đến hết quý 1 năm 2018

Nguyên nhân đơn hàng gia công dệt may nhiều hơn so với mọi năm là do vừa qua, Trung Quốc nâng mức lương tối thiểu vùng với người lao động, làm cho chi phí doanh nghiệp phải trả lương cho công nhân cao hơn nên nhiều đơn hàng đã được dịch chuyển sang các nước khác có chi phí thấp hơn, trong đó có Việt Nam.

Đến thời điểm nay, hầu hết các doanh nghiệp gia công dệt may trên địa bàn tỉnh đã ký kết được đơn hàng sản xuất đến hết quý 1 năm 2018 và nghe ngóng biến động của giá để tiến hàng ký tiếp.

Hiện toàn tỉnh có trên 50 doanh nghiệp gia công hàng dệt mặc có quy mô từ 300 lao động trở lên. Năm 2017, xuất khẩu từ lĩnh vực này đạt trên 1,5 tỉ đô la Mỹ, trong tổng số gần 3,7 tỉ đô la Mỹ tổng kim ngạch xuất khẩu cả tỉnh.

Đức sỹ