Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng tặng hoa chúc mừng Đại hội 

Dự đại hội có ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; GS.TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;  ông Nguyễn Khắc Hào, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 114 đại biểu.

Nhiệm kỳ 2013-2018, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh làm tốt công tác phát triển các hội viên, đa dạng hơn về lĩnh vực hoạt động, nâng tổng số hội thành viên lên 14 hội với tổng số 13 nghìn hội viên; đẩy mạnh hoạt động sáng tạo kỹ thuật, tôn vinh trí thức với hàng trăm đề án, dự án tham gia. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ; phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật đến đội ngũ cán bộ, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng cho rằng cùng với cuộc cách mạng công nghệ 4.0, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh  cần chủ động, tích cực tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phát triển khoa học và công nghệ; phối hợp với các sở, ngành chức năng để khoa học và công nghệ tỉnh phát triển mạnh mẽ, thực sự trở thành động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa....

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp đội ngũ trí thức  nhận thức sâu sắc trách nhiệm và làm tròn bổn phận trí thức tỉnh nhà trong việc triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với thực tiễn; chủ động thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện xã hội.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 23 ủy viên, Tiến sĩ Nguyễn Khắc Hào tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023.

PV