Thời gian qua, công tác thi đua khen thưởng luôn được Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Hưng Yên quán triệt, lấy là giải pháp thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước. Năm 2017, các phong trào thi đua yêu nước được tỉnh Hưng Yên tích cực triển khai và được các cấp, ngành, đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giúp tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng đã đề ra. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, sáng kiến cải tiến kỹ thuật giá trị làm lợi hàng tỷ đồng.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: Đức Sỹ)

Bên cạnh đó, công tác khen thưởng bảo đảm đúng quy định. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 6 tập thể được Chính phủ tặng cờ thi đua; 4 tập thể và 20 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; hàng trăm tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua, bằng khen... Việc khen thưởng có sự chuyển biến theo hướng về cơ sở, là các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trực tiếp trong lao động sản xuất.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Hưng Yên thực hiện công tác thi đua khen thưởng chặt chẽ, trong đó chú trọng vào công tác khen thưởng đột xuất, đi vào những người làm việc trực tiếp tại cơ sở để khen thưởng kịp thời. Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã có nhiều đổi mới trong thực hiện thi đua khen thưởng. Từ kết quả công tác thi đua khen thưởng đã góp phần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế của người dân Hưng Yên. Nhiều phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, thực chất và đi vào chiều sâu. Hạ tầng đổi mới, đời sống, thu nhập của người dân không ngừng được nâng cao là thể hiện rõ nhất cho kết quả phong trào thi đua của Hưng Yên trong những năm qua.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn kiểm tra, giám sát đề nghị tỉnh làm rõ thêm một số vấn đề: Cách thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua do các ban đảng tổ chức, phong trào thi đua ở khối mặt trận và các đoàn thể; những phong trào thi đua mang tính sáng tạo ở các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; vai trò của các phong trào thi đua đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở từng doanh nghiệp, địa phương; việc đề nghị khen thưởng đối với người có công với cách mạng, nhất là những trường hợp tồn đọng và hướng giải quyết của địa phương... 

Kết luận buổi kiểm tra, giám sát, thay mặt đoàn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng: Phong trào thi đua yêu nước đã thực sự tạo thành sức mạnh đoàn kết và trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội ở Hưng Yên. Đặc biệt, phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" đã trở thành điểm sáng với những kết quả nổi bật. Đồng chí Mai Tiến Dũng lưu ý trong năm 2018, tỉnh cần tiếp tục cải cách hành chính nhằm tăng sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư; sớm đề xuất quy hoạch khu công nghiệp và đề xuất chuyển đổi đất nông nghiệp sang làm công nghiệp, đô thị; quan tâm hơn nữa đến công tác bảo vệ môi trường, nhà ở dịch vụ khu công nghiệp; quy hoạch, quản lý đất đai, tạo thuận lợi cho nông dân chuyển đổi mô hình sản xuất và khuyến khích phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới…

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ yêu cầu tỉnh Hưng Yên tập trung kết nối với chính phủ điện tử, nâng cao hiệu quả dịch vụ công để minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Công khai minh bạch trong thực hiện công tác thi đua khen thưởng, để qua đó nhân rộng các gương người tốt, việc tốt./.

Kim Sơn