Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình giao lưu nghệ thuật (Ảnh: Lê Hiếu)

Dự chương trình giao lưu nghệ thuật có ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân; bà Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Chương trình giao lưu nghệ thuật là hoạt động thiết thực góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Qua đó, tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc và xây dựng đất nước giàu mạnh.

Tham gia chương trình giao lưu nghệ thuật có 13 tiết mục ca, múa nhạc đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu với biển, đảo quê hương, đất và người Hưng Yên... Các tiết mục đều được dàn dựng công phu, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, niềm tin và lòng tự hào dân tộc, khí thế quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc./.

PV