Các tập thể và cá nhân được trao bằng khen tại hội nghị (Ảnh: Hải Đăng)

Năm 2017, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh khám chữa bệnh cho hơn 11.500 lượt cán bộ các sở ban ngành, đoàn thể trong tỉnh,  tăng 15% so với kế hoạch. Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 1.300 cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý... Hoạt động của Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tuyến huyện và thành phố đã đi vào nề nếp, một số địa phương đã bố trí được phòng khám và điều trị riêng cho cán bộ thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên đã biểu dương kết quả công tác năm 2017 của Ban, đồng thời nhấn mạnh, việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ nói riêng và nhân dân nói chung luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm, dành nhiều nguồn lực đầu tư. Mọi chính sách, chế độ ban hành đều nhằm mục tiêu vì sự phát triển con người. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đề nghị, Ban cần tiếp tục có giải pháp nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh nhân. Tổ chức tốt công tác điều dưỡng cho cán bộ thuộc diện tỉnh quản lý. Sắp sếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng chuyển giao cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ y bác sỹ cho cơ sở y tế./.   

Lê Hà