Ông Đặng Ngọc Quỳnh trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

cho đảng viên Tạ Thị Mài xã Hưng Đạo (Tiên Lữ). (Ảnh: Vi Ngoan)

Các đảng viên được vinh dự nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng gồm: Tạ Thị Mài, sinh năm 1914; Nguyễn Văn Na, sinh năm 1922, thuộc Đảng bộ xã Hưng Đạo; đảng viên Bùi Đình Hòa, sinh năm 1927, thuộc Đảng bộ xã Lệ Xá.

Các đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt này đều là những đảng viên cao tuổi, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu. 

Phát biểu tại lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại các xã trên địa bàn huyện Tiên Lữ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh khẳng định, được tặng Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân các đảng viên mà còn là niềm tự hào của đảng bộ các xã. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các đảng viên nói chung, đảng viên cao tuổi Đảng nói riêng luôn nêu cao tinh thần cách mạng, tiên phong, gương mẫu để cùng đảng bộ địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội; thường xuyên giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa tới người có công với cách mạng và các đảng viên cao tuổi Đảng./.

PV