Toàn cảnh kỳ họp (Ảnh: Vũ Tường)

Năm 2017, tổng giá trị sản xuất, kinh doanh của thành phố ước đạt trên 12,2 nghìn tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm 2016. Tổng thu ngân sách ước đạt trên 1,3 nghìn tỷ đồng, vượt trên 64% dự toán tỉnh giao. Tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt 52,1 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,5%. 97,7% số làng, khu phố đạt danh hiệu văn hóa; trên 90% cơ quan, đơn vị, gia đình đạt văn hóa. Y tế, giáo dục, văn hóa… tiếp tục được quan tâm, an ninh, trật tự được bảo đảm. 

Năm 2018, thành phố Hưng Yên phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 11,5%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt trên 61 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn khoảng 1 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm thêm 0,4%, cận nghèo giảm thêm 0,2%... 

Để đạt mục tiêu kế hoạch trên, thành phố Hưng Yên đề ra các giải pháp như: Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ về phát triển toàn diện kinh tế - xã hội năm 2018; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và tạo điều kiện giúp đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân; tăng cường kiểm soát nợ công, xử lý dứt điểm nợ đọng đầu tư công; quản lý tốt việc sử dụng, khai thác hiệu quả các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; tăng cường quản lý trật tự đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị...

Phát biểu tại kỳ họp, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên đánh giá cao những nỗ lực của thành phố Hưng Yên trong quản lý, điều hành để đạt và vượt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, đặc biệt là trong cải cách hành chính, quản lý, trật tự đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh. Đồng thời yêu cầu, thời gian tới, thành phố Hưng Yên cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Kiểm soát, xử lý xe quá khổ, quá tải; quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác cát; tăng cường quản lý hoạt động giáo dục, y tế; kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp; thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp nợ đọng thuế. Bên cạnh đó, thành phố cần có giải pháp và triển khai thực hiện có hiệu quả việc quản lý các di tích, khai thác tiềm năng, phát triển du lịch; tích cực xử lý đất dôi dư, xen kẹt tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ; tổ chức tốt hoạt động tiếp dân và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân…/.

PV