Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Đức Sỹ)

Năm 2018, Hưng Yên phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp và thuỷ sản đạt trên 12 nghìn tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 117,5 nghìn tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 29 nghìn tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 4,2 tỷ USD. Trong năm có 37 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 93,4%, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 86,5%, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,8%, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 45%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 32,5%, tạo việc làm cho 22,5 nghìn lao động...Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 12 nghìn tỷ đồng; tổng chi ngân sách trên 9 nghìn tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển trên 2,6 nghìn tỷ đồng...

Tại hội nghị, ông Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh công bố Quyết định của UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2018. Lãnh đạo các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính hướng dẫn thực hiện kế hoạch đầu tư công, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý thu, chi ngân sách năm 2018. 

Tại hội nghị, các sở, ngành đã tham luận về những vấn đề cần tập trung chỉ đạo trong năm 2018 như: Tái cơ cấu nông nghiệp, liên kết sản xuất nông nghiệp gắn với bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản; bảo đảm cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; phòng, chống sâu bệnh, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác xử lý ô nhiễm môi trường; tiếp tục thực hiện Kế hoạch 93a/KH – UBND ngày 31.3.2017 của UBND tỉnh; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách năm 2018, các sở, ngành, địa phương cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó, cần tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chú trọng đưa giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế và bộ máy hành chính theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); tập trung thanh tra, kiểm tra việc thu thuế, kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tích cực thực hiện các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu thu vượt chỉ tiêu, kế hoạch tỉnh giao, bảo đảm chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định…/.

Kim Sơn