Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo đó, số lượng giấy phép, chứng chỉ, giấy đăng ký các loại về an toàn bức xạ và hạt nhân được cấp năm 2018 đã tăng hơn 5% so với năm 2017.

Cùng với đó, Cục đã hướng dẫn, thẩm định, phê duyệt và trình phê duyệt 05 kế hoạch ứng phó sự cố về an toàn hạt nhân cấp tỉnh, 200 kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở, phấn đấu hoàn thành việc phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố an toàn hạt nhân cấp tỉnh năm trong năm 2019. Hướng dẫn các tỉnh, thành phố Trung ương xây dựng và tổ chức diễn tập ứng phó sự cố, hỗ trợ kỹ thuật trong công tác thu hồi, lưu giữ an toàn nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, các vật phẩm bị nhiễm xạ. Công tác quản lý nhà nước về an ninh và thanh sát hạt nhân được thực hiện nghiêm túc, tạo sự tin cậy của cộng đồng quốc tế.

Theo Cục An toàn bức xạ hạt nhân, để triển khai việc phát triển đảm bảo an toàn bức xạ hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ đang tập trung xây dựng Kế hoạch giao Cục an toàn bức xạ triển khai Dự án Trung tâm nghiên cứu KH&CN hạt nhân được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 75/QĐ-TTg ngày 19/11/2018.

Cùng với đó, Cục đẩy mạnh hợp tác, tập trung thực hiện quy hoạch phát triển ứng dụng bức xạ, đồng vị phóng xạ và chuẩn bị cho kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020./.

Bích Liên