Ảnh minh họa. (Nguồn: VA)

Trong số này có 225.260 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến và 59.672 thí sinh điều chỉnh bằng phiếu. Có 50 thí sinh đăng ký điều chỉnh khu vực ưu tiên, 80 thí sinh đăng ký điều chỉnh đối tượng ưu tiên.

Riêng trong ngày 29/7, số lượng thí sinh điều chỉnh theo hình thức trực tuyến tăng hơn 30.000; điều chỉnh bằng phiếu tăng hơn 8.500 thí sinh; 6 thí sinh điều chỉnh khu vực ưu tiên, 6 thí sinh điều chỉnh đối tượng ưu tiên.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thời gian điều chỉnh nguyện vọng theo phương thức trực tuyến kết thúc lúc 17 giờ ngày 29/7.

Đối với thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu, thì sẽ kết thúc vào lúc 17 giờ ngày hôm nay 31/7.

Ngày 8/8, sau khi lọc ảo cuối cùng của Bộ GD&ĐT, tất cả các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển lần 1 năm 2019./.  

Mỹ Anh