Ngày 18/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử TP chủ trì Hội nghị báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn TP và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2019.

Tại Hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử TP đã nghe báo cáo đề xuất việc thực hiện Thông báo của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp phân công nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông; thống nhất phương án tiếp nhận, vận hành dịch vụ công trực tuyến đã triển khai của TP; báo cáo đề xuất nội dung không dùng tiền mặt trong thanh toán học phí cho học sinh và thanh toán viện phí trên địa bàn; báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn TP và nhiệm vụ trọng tâm quý IV; báo cáo thuê dịch vụ công nghệ thông tin; việc xây dựng các cơ sở dữ liệu cốt lõi; số xóa các cơ sở dữ liệu…

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ chính để thực hiện cải cách hành chính. Việc xây dựng Chính phủ điện tử, xây dựng thành phố thông minh, số hóa nền kinh tế là xu hướng bắt buộc nhằm nâng cao được năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu cần tiếp tục triển khai các dịch vụ công trên địa bàn. Hiện các dịch vụ công mức độ 3, 4 đã đạt 84%, trong đó dịch vụ công mức độ 4 đạt 15,9% phấn đấu đến ngày 31/12/2019, tất cả dịch vụ công phải chuyển sang mức độ 3,4 trong đó, dịch vụ công mức độ 4 tối thiểu đạt 30%. Để hoàn thành mục tiêu này, Chủ tịch UBND TP yêu cầu giám đốc các sở tiếp tục rà soát, cắt giảm, rút ngắn quy trình các thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện các nội dung: thanh toán không dùng tiền mặt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu; đồng thời, lưu ý các sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo chú trọng việc đào tạo về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao nhận thức về vấn đề này cho người dân; đặc biệt, cần xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ thông tin cho tương lai./.

Cẩm Linh