Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (Ảnh: K.V)

Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ngày càng tăng về số lượng, từng bước được nâng cao về chất lượng, đến nay, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn của địa phương này là 99%. Liên tục từ năm 2010 đến nay, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Trong giai đoạn 2010-2015, toàn tỉnh này đã đầu tư xây dựng được thêm 42 trường học mới, với tổng vốn đầu tư 4.369 tỷ đồng, nâng số trường học các cấp lên 424 trường. Ngoài ra, còn có 12 dự án trường học được đưa vào sử dụng theo hình thức xã hội hóa. Đến nay, ngành đã có 187 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 44,4%. Chất lượng phổ cập giáo dục được củng cố và duy trì bền vững: tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2003;  đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2004; đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi năm 2013, về trước mục tiêu 2 năm.

Thành phố Bà Rịa là một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, Thành phố có 27/33 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, so với năm học 2014-2015, tăng 2 trường. Hiện thành phố Bà Rịa đang đề nghị công nhận lại 4 trường đạt chuẩn sau 5 năm. Bà Nguyễn Thị Ánh Vân, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa cho biết, thời gian tới, các trường học đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia phải duy trì kết quả đạt được,hướng tới mức độ cao hơn. Phấn đấu đến năm 2020, thành phố Bà Rịa có khoảng 80 trường học đạt chuẩn quốc gia.

Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, trong giai đoạn 2010-2015, tỉnh này đã đầu tư 237 tỷ đồng cho các hoạt động khoa học công nghệ của ngành giáo dục- đào tạo, trong đó hoàn thành 43 đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh. Nhiều đề tài, dự án sau nghiệm thu đã áp dụng và phát huy hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Nhiều năm qua, phong trào làm đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm do ngành giáo dục - đào tạo Bà Rịa – Vũng Tàu phát động đã thu hút đông đảo giáo viên tham gia. Qua đó nhiều sáng kiến kinh nghiệm, đồ dùng dạy học đã được ứng dụng, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy ở các trường học, tạo niềm đam mê học tập cho học sinh. Qua những hình ảnh thực tế, trực quan từ mô hình, đã giúp học sinh nắm vững kiến thức và hiểu rõ những ứng dụng trong cuộc sống thường ngày. Ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, phong trào làm đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm giúp đẩy nhanh quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy, hướng đến mục tiêu phát huy năng lực của học sinh, qua đó cũng thể hiện tâm huyết, lòng yêu nghề của đội ngũ giáo viên trong toàn tỉnh.

Có thể khẳng định, qua mỗi năm, chất lượng giáo dục - đào tạo ở các cấp học ở Bà Rịa – Vũng Tàu được ổn định và ngày càng phát triển; tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng, tỷ lệ học sinh yếu kém giảm qua các năm; học sinh giỏi quốc gia tăng đều qua từng năm; kết quả của kỳ thi cao đẳng, đại học luôn ở tốp các tỉnh, thành phố có chất lượng cao của cả nước. Số học sinh, sinh viên của tỉnh được đào tạo ở các trường và cơ sở đào tạo đã góp phần tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh từ 55% năm 2010 lên gần 70% năm 2015, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề tăng từ 40,6% năm 2010 lên 56% năm 2015.

Quyết tâm đổi mới căn bản và toàn diện

Khuyến khích, tạo động lực cho học sinh tốt nghiệp đại học, cao đẳng... trở về địa phương làm việc
(Ảnh: K.V)

Để thực hiện được mục tiêu này, theo ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, trong những năm tiếp theo, ngành giáo dục - đào tạo địa phương này sẽ phải đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục, đổi mới các điều kiện để thực hiện giáo dục - đào tạo, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành.

Theo đó, Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục tuyên truyền để các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đội ngũ cán bộ quản lý, các nhà giáo, phụ huynh, học sinh và toàn xã hội hiểu đúng và đầy đủ chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục- đào tạo.

Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đủ năng lực và phẩm chất thực hiện nhiệm vụ đổi mới. Xây dựng đề án Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu giai đoạn 2016 -2020. Dựa trên những quy định của Trung ương, tỉnh cần phải có những quy định riêng trong tuyển dụng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, theo định hướng coi trọng phẩm chất, năng lực sư phạm kể cả năng lực ngoại ngữ và tin học. Tổ chức bồi dưỡng theo định kỳ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên cập nhật những kiến thức, kỹ năng giáo dục, đào tạo, công nghệ, kỹ thuật mới.

Ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết thêm, tới đây, ngành giáo dục và đào tạo Bà Rịa – Vũng Tàu cũng chủ động đổi mới các hoạt động dạy của giáo viên, học của học sinh theo định hướng phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của người học. Từng bước tổ chức hiệu quả dạy học theo mô hình trường học mới cho học sinh phổ thông đối với các lớp có đủ điều kiện cơ sở vật chất và năng lực của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Đồng thời, triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và các hoạt động giáo dục, đào tạo và dạy nghề; lấy ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng công nghệ dạy học mới làm khâu đột phá trong đổi mới phương pháp dạy và học. Triển khai một cách hiệu quả các đề án: “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2015-2020”, “Dạy tiếng Nhật ở các trường học trong toàn tỉnh”, “Dạy tiếng Anh cho người dân Côn Đảo giai đoạn 2015-2020”. Xây dựng “Đề án dạy ngoại ngữ cho những người lao động thuộc các ngành, nghề, các lĩnh vực cần đến ngoại ngữ của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.

Bà Rịa- Vũng Tàu có kế hoạch kết nối, liên kết trong đào tạo với các cơ sở đào tạo tiên tiến trong và ngoài nước, đặc biệt các ngành nghề thuộc lĩnh vực đòi hỏi trình độ cao mà tỉnh đang cần. Đối với các cơ sở đào tạo và dạy nghề, phải thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng cập nhật, nâng cao tay nghề, từng bước tiếp cận trình độ của các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN và quốc tế. Đa dạng hóa các phương thức và chương trình đào tạo nhân lực có tay nghề cao.

Đồng thời, gắn kết giữa Nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Các doanh nghiệp, các đơn vị sử dụng lao động phải có kế hoạch cụ thể về nhu cầu lao động trong từng thời gian, từng dự án, đề án, thông tin đến các sở, ngành của tỉnh và các cơ sở đào tạo. Các sở, ngành của tỉnh dựa trên những định hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, làm việc với các doanh nghiệp để xác định nhu cầu sử dụng lao động cụ thể, tham mưu cho tỉnh xây dựng kế hoạch sử dụng lao động hàng năm và 5 năm.

Có chính sách khuyến khích, tạo động lực cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông là người của tỉnh trúng tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng đăng ký trở về phục vụ cho tỉnh. Xây dựng quy hoạch nguồn nhân lực địa phương và tổ chức thực hiện khoa học, hợp lý giữa cung và cầu ngắn hạn và dài hạn. Từ đó xây dựng chính sách đặc thù của địa phương, hỗ trợ học bổng cho sinh viên đại học đăng ký trở về địa phương sau khi tốt nghiệp, thu hút sinh viên giỏi về công tác tại địa phương, đồng thời bố trí sắp xếp, sử dụng lao động hợp lý sau khi tốt nghiệp. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động hướng nghiệp cụ thể đến các em học sinh đang ngồi ở ghế nhà trường phổ thông, đặc biệt là học sinh lớp 12 để các em hiểu về nhu cầu lao động và những chính sách đặc biệt ưu tiên của Bà Rịa - Vũng Tàu khi các em học ở trường đại học và sau khi tốt nghiệp ra trường./.

                                                                                                                                                                                               K.V