Ảnh minh họa. Nguồn: VA

Năm 2019, mặc dù không tăng tổng chỉ tiêu, nhưng Học viện Ngân hàng có sự điều chỉnh về chỉ tiêu trong các phân viện và ngành. Cụ thể, ngành Kinh tế mới được Bộ GD&ĐT cho phép tuyển sinh từ năm 2018, năm nay tăng thêm 50 chỉ tiêu thành 150; ngành Tài chính 650 chỉ tiêu; ngành Kinh doanh quốc tế 500 chỉ tiêu.

Đối với Phân viện Phú Yên, Học viện điều chỉnh giảm còn 200 chỉ tiêu, áp dụng cho 3 ngành (Tài chính ngân hàng 100 chỉ tiêu, Kế toán 50 chỉ tiêu, Quản trị kinh doanh 50 chỉ tiêu). Phân viện Bắc Ninh có 300 chỉ tiêu dành cho 2 ngành: Tài chính ngân hàng 200 chỉ tiêu, Kế toán 100 chỉ tiêu.

Học viện áp dụng 4 tổ hợp để xét tuyển cho mỗi ngành. Riêng ngành Kinh tế, Trường dành 50 chỉ tiêu cho nhóm thí sinh đăng ký các tổ hợp có môn tự nhiên (A00, A01, D01). 250 chỉ tiêu còn lại được xét tuyển theo tổ hợp truyền thống có các môn liên quan đến khối C./.

VA