Ngày 20/9, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển văn hóa Hùng Vương, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí, giới thiệu về Hội thảo khoa học quốc gia "Thời đại Hùng Vương trong tiến trình lịch sử Việt Nam".

Hội thảo sẽ diễn ra ngày 24/9 tại Hà Nội, với sự tham gia của hàng trăm nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa Việt Nam.

GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam chia sẻ thông tin tại buổi gặp mặt báo chí. Ảnh: VA

Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc cho biết: Hiện tại Ban tổ chức đã nhận được 69 báo cáo khoa học của 77 tác giả ở 12 tỉnh, thành phố trong cả nước gửi về tham dự Hội thảo. Bên cạnh các chuyên gia về khảo cổ học và lịch sử Việt Nam cổ trung đại là lực lượng tham gia chủ yếu, trong đó một số tác giả đã tham gia và có đóng góp vào thành công của chương trình hội thảo về “Hùng Vương dựng nước” trong suốt nửa thế kỷ.

Ngoài ra, Hội thảo còn có sự đóng góp của một số chuyên gia đầu ngành và cán bộ nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực như: Cổ Nhân học, Ngôn ngữ học, Hán Nôm học, Dân tộc học, Văn hóa học, Văn hóa dân gian, Địa lý học, Bảo tàng học, Lịch sử Việt Nam cận hiện đại, Lịch sử Thế giới, Chính trị học, Quân sự học…

Hội thảo khoa học quốc gia lần này đặt ra và kiểm đếm, từ những vấn đề cơ bản, cốt lõi cho đến những biến đổi lịch sử; từ nguồn gốc, thực trạng, cho đến việc đánh giá giá trị di sản thời đại Hùng Vương dựng nước; đồng thời, khẳng định những thành tựu to lớn và bước tiến căn bản trong nhận thức về thời đại Hùng Vương trong tiến trình lịch sử Việt Nam. "Đây cũng là dịp gợi ra những phương án, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thời đại dựng nước đầu tiên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển bền vững đất nước" - GS.TS Nguyễn Quang Ngọc cho biết thêm.

Tại Hội thảo khoa học quốc gia, các đại biểu sẽ bàn luận, phân tích, làm rõ 3 nội dung lớn đó là: Thời đại Hùng Vương qua tư liệu lịch sử và văn hóa dân gian; Thời đại Hùng Vương qua tư liệu khảo cổ học, cổ nhân học và địa lý học; Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thời đại Hùng Vương.

Sau Hội thảo, những vấn đề có sự thống nhất sẽ được tập hợp để thông tin rộng rãi đến công chúng, giới khoa học, góp phần vào quá trình bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của thời đại Hùng Vương trong thời gian tới./.

Mỹ Anh