Nhiều doanh nghiệp tại Hưng Yên đã đầu tư công nghệ mới trong xử lý nước thải sản xuất
(Ảnh: QĐ)

Là tỉnh có số lượng khu công nghiệp và các doanh nghiệp hoạt động khá lớn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kết hợp giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, tỉnh Hưng Yên luôn chú trọng thực hiện công tác quản lý và bảo vệ môi trường (BVMT).

Theo đó, để công tác bảo vệ TNMT đạt hiệu quả, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Hưng Yên đã đặc biệt coi trọng việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong bảo vệ TNMT tới các tầng lớp nhân dân dưới nhiều hình thức; đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng phương án bảo vệ TNMT phù hợp với thực tế địa phương; xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch BVMT gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, Hưng Yên cũng đẩy mạnh công tác xã hội hóa, phát huy nội lực, nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn môi trường; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”, “Ngày Môi trường thế giới (5/6)”; “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn”... thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quan tâm BVMT và thực hiện việc ký cam kết BVMT.

Cùng với công tác BVMT, cấp ủy, chính quyền các địa phương, ngành chức năng của tỉnh Hưng Yên đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước...  Riêng đối với lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, cơ quan chức năng trực tiếp là Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên đã tham mưu cho UBND tỉnh tập trung chấn chỉnh công tác quản lý, khai thác và sử dụng; thường xuyên kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn; qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm của tổ chức, cá nhân...

Tìm hiểu được biết, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn, tỉnh Hưng Yên đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ nguồn nước, kiểm soát các hoạt động làm ô nhiễm nguồn nước ngầm. Công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường cũng được cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên đẩy mạnh với sự tham gia tích của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân. Từ năm 2015 đến nay, nhiều mô hình bảo vệ môi trường đã được triển khai sâu rộng, bước đầu hoạt động có hiệu quả thu hút sự tham gia tích cực của các tổ chức, đoàn thể và đông đảo nhân dân như: Quản lý đoạn đường xanh – sạch – đẹp; chi hội mẫu “3 sạch”; phong trào “Ngày chủ nhật xanh”. “Đoạn đường em chăm”, mô hình “đẹp nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng”, phong trào “Thắp sáng đường quê”...

Đặc biệt, trên cơ sở xác định rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, thời gian qua, tỉnh Hưng Yên còn triển khai nhiều biện pháp tích cực trong kiểm tra, xử lý các sai phạm về bảo vệ môi trường… Theo đồng chí Phạm Nam Lượng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên, phát huy vai trò nòng cốt, công tác thanh tra, kiểm soát môi trường và xử lý các sai phạm đã được Sở triển khai một cách toàn diện. Hoạt động thanh tra được thực hiện đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… Trong hoạt động thanh tra, kiểm tra về BVMT thường kết hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch với thanh tra, kiểm tra đột xuất. Đối với các cơ sở, doanh nghiệp có vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ đều bị xử lý nghiêm khắc đúng theo quy định. Nhiều doanh nghiệp đã bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng, bị đình chỉ hoạt động từ 8 - 12 tháng. Mới đây nhất, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã tham mưu với UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định yêu cầu 05 doanh nghiệp dừng hoạt động đến khi hoàn thành khắc phục ô nhiễm môi trường. Bao gồm: Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Phương Đông; Công ty TNHH thép không gỉ Hà Anh; Công ty TNHH AOCC Việt Nam; Công ty TNHH công thương Tinh Nhuệ Hưng Yên; Công ty TNHH công nghiệp Nam Thái. Đây là những doanh nghiệp nhiều lần bị xử phạt nhưng vẫn không nghiêm túc chấp hành quy định về BVMT.

Bên cạnh đó, ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cũng chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện, khắc phục các tồn tại trong công tác BVMT; kịp thời động viên các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt. Điển hình như việc UBND tỉnh Hưng Yên đã đưa các đơn vị như: Công ty TNHH ToKo Việt Nam, Công ty cổ phần Mikado, Công ty bao bì Thuận Phát, Công ty TNHH dinh dưỡng Phú sỹ, Công ty TNHH giày Ngọc Tề... ra khỏi danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường do đã hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm. Theo đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên, những doanh nghiệp này sau khi bị phát hiện vi phạm và xử phạt, đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo quy chuẩn cột A trước khi thải ra môi trường.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực TNMT, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Hưng Yên sẽ tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trong quản lý, sử dụng đất đai. Phát huy tốt vai trò của ngành Tài nguyên và Môi trường trong thanh tra, kiểm tra; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm các quy định về BVMT; đồng thời, tích cực hướng dẫn, giúp đỡ doanh nghiệp và người dân chấp hành tốt các quy định về BVMT. Qua đó, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội và giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh./.

Nhóm PV Ban Bạn đọc