Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên Trần Thị Thanh Thủy phát biểu tại hội nghị.
(Ảnh: Văn Khởi)

Tại hội nghị các đại biểu được nghe đại diện thị xã Mỹ Hào báo cáo công tác thu gom, xử lý rác thải và rác thải nhựa, một số mô hình thu gom rác thải hoạt động hiệu quả trên địa bàn. Công tác thu gom, xử lý rác thải nói chung và rác thải nhựa nói riêng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thời gian qua và định hướng thời gian tới. Hiện nay, trên địa bàn Hưng Yên có khoảng 60 doanh nghiệp sản xuất bao bì và các sản phẩm nhựa, có 2 làng nghề tái chế nhựa là Minh Khai- thị trấn Như Quỳnh và Phan Bôi- phường Dị Sử có khoảng 500 hộ hoạt động sản xuất tái chế nhựa, công suất 500-1.000 tấn/ngày.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tăng cường lãnh đạo các cơ quan chuyên môn chủ động tham mưu ban hành kế hoạch, hướng dẫn thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” để tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng nâng cao nhận thức thay đổi thói quen dùng nhựa một lần, túi linon khó phân hủy, như các hội nghị không dùng nước đóng chai nhựa, hội Phụ nữ dùng làn, rổ để đi chợ không dùng túi nilon …

Tuy nhiên, đến nay lượng rác thải nhựa được tái sản xuất, được xử lý còn rất ít so với lượng rác thải trên địa bàn. Ước tính rác thải sinh hoạt phát sinh trung bình ở Hưng Yên là 650 tấn/ngày thì lượng chất thải nhựa thải ra môi trường là 6 tấn/ngày. Trong đó có khoảng 5% rác thải nhựa được tái sản xuất, 12% rác thải nhựa bị đốt, còn lại 79% thành rác thải. Nguồn rác thải này đã và đang là một trong những thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Chính vì vậy, để nâng cao nhận thức giảm thiểu rác thải nhựa của nhân dân, các đại biểu được nghe thư của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi cả nước chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa, sự hưởng ứng của đoàn thanh niên thị xã Mỹ Hào trong việc truyên truyền vận động nhân dân tích cực giảm thiểu rác thải nhựa.

Để công tác tuyên truyền tới nhân dân trong thời gian tới góp phần giải quyết có hiệu quả thực trạng ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm nhựa, nilon nói riêng trên địa bàn tỉnh, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên đã nhấn mạnh: Trước hết tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của tỉnh về vấn đề môi trường nhất là vấn đề rác thải nhựa.

Đồng thời, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân gắn với tổ chức các chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nhựa; lồng ghép vào các đợt ra quân cao điểm nhân các ngày kỷ niệm về môi trường như: Ngày môi trường thế giới, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường…bằng những mô hình, sáng kiến, hành động thiết thực để giải quyết rác thải nhựa.

Đẩy mạnh hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền giải quyết giải quyết, giảm thiểu vấn đề rác thải nhựa; tăng cường đăng tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, bản tin của ngành, cơ quan, đơn vị…

Phát động phong trào “chống rác thải nhựa” với sự tham gia trực tiếp của mọi người dân, trong đó cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu, vận động người tiêu dùng từ bỏ hành vi, thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng 1 lần. Khuyến khích mọi người sử dụng các sản phẩm dễ phân hủy, thân thiện với môi trường. Kêu gọi các doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại, người bán hàng sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường thay thế các sản phẩm nhựa.

Các cơ quan, Báo Hưng Yên, Đài PTTH, Tạp chí Phố Hiến, các bản tin, trang thông tin điển tử của các sở, ban ngành, tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh tuyên truyền về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon theo phương châm:“Mưa dầm thấm lâu” nhằm thay đổi thói quen, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần của người dân. Nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phản ánh về công tác bảo vệ môi trường, giải quyết vấn đề rác thải nhựa; phát hiện, biểu dương các tập thể cá nhân điển hình, tiên tiến trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường./.

Tin, ảnh: Cao Văn Khởi