Đó là nội dung Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Thị Nghĩa đề nghị tại buổi Lễ ra quân phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội diễn ra ngày 16/8 tại Hải Phòng.

Tham dự buổi Lễ phát động còn có lãnh đạo Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT), đại diện 63 Sở GD&ĐT, các trường đại học, cao đẳng sư phạm trên cả nước.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: ĐL

Phát biểu tại buổi Lễ ra quân, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh, công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước. Đây cũng là lĩnh vực được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Để đào tạo thế hệ trẻ trở thành những công dân phát triển toàn diện về sức khỏe, trí tuệ, ý thức, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đề nghị các sở GDĐT, các nhà trường tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm như quán triệt và triển khai nghiêm túc các chủ trương, chính sách, quy định về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, HSSV.

Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định, nội quy của nhà trường trong các hoạt động dịp đầu năm học. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của HSSV cán bộ, giáo viên trong việc lồng ghép, tích hợp công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục của nhà trường bảo đảm phù hợp, hiệu quả.

Các cơ sở giáo dục tổ chức ký cam kết giữa đại diện sinh viên - nhà trường - cơ quan công an không vi phạm pháp luật và tích cực tham gia công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Các cơ quan quản lý giáo dục, cán bộ quản lý, nhà trường cần rà soát, điều chỉnh sửa đổi các nội quy, quy định của địa phương, nhà trường phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của nhà trường; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhằm bảo đảm các quy định được thực hiện đầy đủ và hạn chế tối đa lỗ hổng trong quản lý.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa ra lời kêu gọi các cán bộ quản lý giáo dục, các nhà giáo, nhân viên và các em học sinh, sinh viên hãy nâng cao nhận thức, tự giác và trách nhiệm trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, đồng thời cũng là tuyên truyền viên tốt nhất tới gia đình, cộng đồng dân cư.

Cũng trong ngày 16/8, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội thảo công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội  với các nội dung: Công tác phối hợp giữa các lực lượng trong xã hội nhằm bảo đảm an ninh trật tự an toàn trường học; công tác chỉ đạo, vai trò, trách nhiệm của các lực lượng trong việc triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội tại nhà trường./.

Mỹ Anh