Ngày 22/10, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã họp các tiểu ban kiện toàn các nội dung để sẵn sàng cho việc tổ chức “Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn 2019”.

Đây là Hội nghị quan trọng của ngành TN&MT nhằm đưa ra các giải pháp chiến lược về quản lý chất thải rắn, trong đó tập trung là chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam. Hội nghị dự kiến có sự tham dự và chủ trì của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi họp. (Ảnh: Khương Trung)

Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn 2019 sẽ bao gồm một hội nghị toàn thể và 3 hội thảo chuyên đề. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Hội nghị sẽ diễn ra các chương trình như: Triển lãm về quản lý chất thải rắn với gần 50 gian hàng nhằm giới thiệu các thành tựu trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Trưng bày và giới thiệu những hình ảnh các hoạt động cộng đồng chung tay quản lý chất thải rắn sinh hoạt của các địa phương trong cả nước; Triển lãm những thành tựu công nghệ mới về trang thiết bị phục vụ công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt…

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà mong muốn “Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn 2019” sẽ là một dấu mốc quan trọng để trong thời gian tới sẽ tác động tới tư duy, hành động của nhiều tầng lớp nhân dân về quản lý, xử lý chất thải rắn. Bộ trưởng kỳ vọng, Hội nghị sẽ đánh giá chính xác được những bất cập, những nguyên nhân yếu kém, tồn đọng về quản lý chất thải rắn trong thời gian vừa qua và đưa ra lộ trình cho những chính sách mới, mô hình mới, mục tiêu mới cũng như các phương thức quản lý chất thải rắn đồng bộ, nhất quán và giải quyết được những tồn tại như hiện nay.

Cho ý kiến về công tác chuẩn bị Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị các đơn vị trong tiểu ban tổ chức cần tham vấn, mời các chuyên gia để cùng thảo luận và chỉ ra những tồn tại từ công tác ô nhiễm do rác thải, lãng phí tài nguyên từ rác thải, công tác quản lý phân công trách nhiệm, xây dựng các mô hình kinh tế chuyển đổi rác thải thành tài nguyên…; mời các chuyên gia nước ngoài để học tập những mô hình công nghệ hiện đại, tiên tiến, các chính sách pháp luật liên quan.

Bộ trưởng cũng mong muốn sau “Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn 2019” sẽ đưa ra được những giải pháp chính sách cụ thể để khuyến khích các doanh nghiệp có những hành động cụ thể trong vấn đề xử lý chất thải rắn, có chính sách thu gom các sản phẩm có nguy cơ phát thải chất thải rắn ra môi trường; Chính sách người gây ô nhiễm phải trả tiền; Đánh giá lại thực trạng quy hoạch hạ tầng liên quan đến xử lý rác bao gồm: thu gom, phân loại, trung chuyển ở nông thôn và thành thị…/.

Bích Liên