Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trần Văn Vinh phát biểu tại hội nghị.
Ảnh: BL

Báo cáo tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trần Văn Vinh cho biết, năm 2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước tập trung vào nhiệm vụ chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Cắt giảm chi phí kiểm tra chuyên ngành; Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Thúc đẩy mô hình sản xuất thông minh, đô thị thông minh, nông nghiệp hữu cơ, hiệu suất năng lượng; Thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN tạo thuận lợi thương mại; Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp...

Bên cạnh đó, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được đẩy mạnh và hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao về chất lượng và tiến độ, góp phần hoàn thiện, đồng bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong ngành khoa học và công nghệ nói chung và lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng nói riêng. Năm 2017, Tổng cục đã chủ trì soạn thảo 5 Nghị định; 3 Quyết định của Thủ tướng; 11 Thông tư... Ngoài ra, Tổng cục còn phối hợp với các cơ quan trong và ngoài Bộ Khoa học và Công nghệ góp ý, xây dựng nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017, năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm công tác: Tiếp tục thúc đẩy các giải pháp cải tiến hoạt động kiểm tra chuyên ngành, biện pháp quản lý sản phẩm hàng hóa nhóm 2, đổi mới hoạt động quản lý chất lượng phục vụ doanh nghiệp trên tinh thần triển khai các Nghị quyết của Chính phủ và các Chương trình hành động của Bộ Khoa học Công nghệ (KHCN); Nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường; Tiếp tục triển khai giai đoạn II (2016 – 2020) Chương trình quốc gia năng suất chất lượng theo hướng phối hợp, lồng ghép với các chương trình, dự án, đề án KHCN có cùng mục tiêu nâng cao năng suất chất lượng của Bộ KH&CN, của các Bộ ngành và địa phương…

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đánh giá cao kết quả ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đạt được thời gian qua. Đặc biệt, năm 2017, cùng với việc hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao về chất lượng và tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Năm 2018, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh yêu cầu Tổng cục tiếp tục phát huy và hoàn thành tốt các mặt công tác quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.

Bộ trưởng cũng lưu ý, ngành cần triển khai mạnh mẽ và quyết liệt vào cuộc thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Tổ chức phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động triển khai tốt vấn đề xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các nhiệm vụ khác đặt ra... Tiếp tục là lực lượng xung kích của ngành KH&CN, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Thủ tướng, Chính phủ và Bộ giao./.

BL