Học sinh trường mầm non Nam Sài Gòn. (Ảnh: Chi Mai)

Các khoản thu được Sở GD-ĐT quy định như tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày, tiền vệ sinh, tiền tổ chức phụ vụ ăn sáng, thiết bị vật dụng phục vụ dạy bán trú…

Theo đó, Sở yêu cầu các đơn vị ngay từ đầu năm học phải thỏa thuận, thống nhất chủ trương các khoản thu với phụ huynh để họ có cơ sở lựa chọn và quyết định các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục.

Các đơn vị chủ động xây dựng dự toán thu đảm bảo nguyên tắc đúng mục đích, công khai kế hoạch thu chi của từng khoản đến phụ huynh trước khi thu; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định, phần còn lại bù đắp các chi phí; khi thu phải có hóa đơn, giãn thời gian thực hiện các khoản thu, không được thu gộp các khoản trong cùng một thời điểm…

Ngoài ra, sở còn đưa ra khung thu cho các trường tiên tiến và các đơn vị tự chủ như sau: Trường THPT Lê Quý Đôn: 1.500.000 đồng/học sinh/tháng; Trường THPT Nguyễn Hiền: 1.400.000 đồng/học sinh/tháng; Trường THPT Nguyễn Du: 1.500.000 đồng/học sinh/tháng...

Riêng trường Mầm non Nam Sài Gòn và THPT Nam Sài Gòn, mức thu như sau: Nhà trẻ (400.000 đồng/học sinh/tháng), mẫu giáo (400.000 đồng/học sinh/tháng), tiểu học (400.000 đồng/học sinh/tháng), THCS (600.000 đồng/học sinh/tháng), THPT (600.000 đồng/học sinh/tháng).

Sở cũng chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc các văn bản về thu chi đầu năm, thực hiện giãn thời gian thu, không thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm, đồng thời đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt./.

Chi Mai