Ảnh minh họa

Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch công tác chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên trên địa bàn Thành phố trong năm học 2019-2020.

Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong toàn ngành một cách cụ thể, thiết thực. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên. Chú trọng xây dựng văn hóa trường học, môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học, các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục Thành phố sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục. Tập trung công tác giáo dục pháp luật, tuyên truyền về biển, đảo; an toàn giao thông; bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; pháp luật về Internet và an toàn thông tin mạng, giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh; tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

Phát huy hiệu quả các hoạt động của tổ chức Đoàn, Đội trong trường học. Tăng cường nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn tại các trường Trung học phổ thông, trung tâm GDNN-GDTX. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên và nhi đồng gắn với các hoạt động giáo dục bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên trong học tập và rèn luyện. Triển khai có hiệu quả hoạt động tư vấn tâm lý, công tác xã hội, hướng nghiệp và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

Đặc biệt, ngành giáo dục Thành phố sẽ phổ biến, quán triệt các quy định về phòng chống bạo lực học đường, văn hóa ứng xử, trách nhiệm xây dựng văn hóa học đường trong nhà trường. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025”.

Trong công tác triển khai hoạt động, Kế hoạch của Sở GD-ĐT Thành phố nêu rõ, tổ chức công tác thanh niên, học sinh, sinh viên gắn với triển khai Chương trình công tác Đoàn, Hội, Đội và chương trình phối hợp hoạt động giữa ngành Giáo dục và Thành đoàn TP Hồ Chí Minh năm học 2019 – 2020. Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng và bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong học sinh, sinh viên theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học”.

Sở GD-ĐT lưu ý các cơ sở giáo dục phải thực hiện tốt quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Riêng đối với hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa, cơ quan quản lý sẽ tăng cường rà soát việc triển khai tại các cơ sở, đồng thời kiểm tra giấy phép của các đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống./.

Tin, ảnh: VL