Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Tuyết Chinh)

Ngày 6/12, tại Hà Nội, Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia”.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia (NSDI) là cần thiết để tiết kiệm chi phí sản xuất thông tin, tránh trùng lặp, tạo điều kiện tăng nguồn lực thông tin. NSDI tạo cơ sở để thu hút mọi nguồn lực từ cộng đồng trong cập nhật, quản lý, tiếp cận và sử dụng, khai thác thông tin không gian. NSDI tạo điều kiện để con người chung tay thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, mục tiêu thiên nhiên kỷ, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhận thức được vai trò quan trọng của NSDI, Luật Đo đạc và Bản đồ vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XIV đã dành 6 Điều quy định các nội dung về xây dựng, quản lý và điều phối các hoạt động liên quan đến NSDI. Để cụ thể hóa các nội dung trên, dự thảo Nghị định về hoạt động Đo đạc và Bản đồ cũng đã có nhiều nội dung quy định chi tiết về việc xây dựng chiến lược, kế hoạch triển khai, cơ chế điều phối liên quan đến xây dựng NSDI.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cũng cho rằng, là một thành phần quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, việc xây dựng NSDI sẽ góp phần xây dựng Chính phủ điện tử thành công cũng như đóng góp cho chương trình phát triển bền vững của nước ta. Tuy nhiên, việc xây dựng NSDI đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương. Do vậy, trong giai đoạn ban đầu xây dựng và vận hành NSDI ở Việt Nam, sự giúp đỡ của các cơ quan tổ chức quốc tế có kinh nghiệm là vô cùng quý báu.

Theo ông Phan Đức Hiếu – Cục trưởng Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam, một trong những nhiệm vụ then chốt trong việc thúc đẩy xây dựng chính phủ điện tử, thành phố thông minh, đô thị thông minh…là xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia của Việt  Nam. Để triển khai nhiệm vụ này, Bộ TN&MT được giao xây dựng chiến lược phát triển NSDI của Việt Nam. Hội thảo này là bước đầu để các cơ quan, bộ, ban ngành xây dựng và triển khai chiến lược phát triển NSDI của Việt Nam.

Đại diện cho các chuyên gia quốc tế, bà Kathrine Kelm - chuyên gia từ Ngân hàng Thế giới (World Bank) đã giới thiệu về Khung tích hợp thông tin không gian địa lý toàn cầu. Bà Kathrine Kelm cho biết, tháng 8/2018, khung toàn cầu dữ liệu thông tin không gian thống nhất được đưa ra với mục tiệu cung cấp mẫu tham khảo cho các quốc gia thu nhập thấp, trung bình xây dựng cơ sở dữ liệu không gian quốc gia. Việc xây dựng Khung toàn cầu cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) phục vụ cho tất cả các mục tiêu nhỏ, hướng đến mục tiêu bền vững. Ở mức độ quốc gia, khung toàn cầu phục vụ cho nhiều nhân tố như chính phủ điện tử, dịch vụ điện tử…

Khung toàn cầu này có các chiến lược nhỏ, phục vụ cho các cơ quan khác nhau trong Chính phủ; nhất là phục vụ cho việc ra quyết định các mô hình quản trị quốc gia. Hiện World Bank đang chuẩn bị những tài liệu hướng dẫn để các cơ quan tham khảo xây dựng dữ liệu hạ tầng không gian.

Tại hội thảo, các chuyên gia quốc tế đã thông tin về chuẩn thông tin không gian địa lý tại quốc gia mình; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng và phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia…/.

BL