Ảnh minh họa. Nguồn: VA

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc tăng cường nền nếp, kỷ cương, kỷ luật trong trường học theo quy định, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở đào tạo báo cáo tình hình triển khai xây dựng nền nếp, kỷ cương, kỷ luật trong trường học.

Cụ thể, báo cáo 4 nội dung: thứ nhất, việc xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường, xây dựng và sử dụng khẩu hiệu trong khuôn viên trường học theo hướng dẫn tại Công văn số 282/BGDĐT-CTHSSV ngày 25/01/2017;

Thứ hai, việc thực hiện quy định về tổ chức cho học sinh, sinh viên trực tiếp lao động tập thể, vệ sinh lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường;

Thứ ba, việc thực hiện và duy trì hát Quốc ca trong các Lễ chào cờ; tình hình tổ chức hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường;

Thứ tư, tình hình thực hiện tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ, tập thể dục tại chỗ và hô các khẩu ngữ cho học sinh, sinh viên sau khi tập thể dục; việc xây dựng và sử dụng các công trình thể thao phục vụ cho việc tập luyện của học sinh, sinh viên.

Bộ GD&ĐT đề nghị Báo cáo của các đơn vị cần tập trung làm rõ công tác chỉ đạo triển khai, kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, có số liệu minh họa và gửi về Bộ chậm nhất ngày 10/3/2018./.

Mỹ Anh