Ảnh minh họa. (Nguồn: K.D)

Đây là kết quả khảo sát trong "Báo cáo mức độ hài lòng của doanh nghiệp về việc thực hiện thủ tục hành chính xuất nhập khẩu năm 2018" vừa được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổng cục Hải quan và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ công bố ngày 08 tháng 01 năm 2019.

Là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực nên tỷ lệ doanh nghiệp có thực hiện các thủ tục quản lý và KTCN trong lĩnh vực QLNN của Bộ Công Thương là lớn nhất trong các Bộ, ngành. Cụ thể, trong số 3061 doanh nghiệp được khảo sát, có 483 doanh nghiệp cho biết đã từng thực hiện các thủ tục quản lý và KTCN trong lĩnh vực QLNN của Bộ Công Thương, chiếm 15,8%. Bản Báo cáo không cho biết số liệu của năm 2017 để so sánh nhưng việc chỉ có 15,8% doanh nghiệp được hỏi phải thực hiện thủ tục quản lý và KTCN trong lĩnh vực QLNN của Bộ Công Thương, bao gồm cả thủ tục cấp phép, công bố hợp quy và kiểm tra chất lượng tại cửa khẩu, đã cho thấy nỗ lực rất lớn của Bộ Công Thương trong việc cắt giảm các thủ tục do Bộ quản lý.

Đáng chú ý, tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá các thủ tục của Bộ Công Thương là "dễ" và "rất dễ" luôn nằm ở mức cao nhất. Cụ thể, 27% đánh giá thủ tục cấp phép quản lý chất lượng hàng hóa của Bộ Công Thương là "dễ" và "rất dễ", đứng đầu trong các Bộ, ngành. Về các thủ tục như: công bố hợp quy, kiểm tra chất lượng, cấp phép an toàn thực phẩm và kiểm tra an toàn thực phẩm..., Bộ Công Thương cũng chiếm vị trí cao nhất về tỷ lệ doanh nghiệp đưa ra đánh giá "dễ" và "rất dễ" (trang 81 và 82 của bản Báo cáo).

Kết quả khảo sát cũng cho thấy Bộ Công Thương là Bộ có tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn thấp nhất khi làm các thủ tục có liên quan đến quản lý chất lượng hàng hóa, bao gồm thủ tục cấp phép, công bố hợp quy và kiểm tra chất lượng.

Bộ Công Thương cũng là Bộ có tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng thông tin Một cửa quốc gia (NSW) cao nhất. Cụ thể, trong số 1210 doanh nghiệp đã từng thực hiện thủ tục trên NSW, có tới 66% (798 doanh nghiệp) thực hiện thủ tục do Bộ Công Thương quản lý, vượt rất xa so với Bộ đứng thứ 2 là Bộ Nông nghiệp và PTNT (459 doanh nghiệp, 38%). Kết quả này cho thấy những nỗ lực của Bộ Công Thương trong việc kết nối các TTHC  với NSW theo chủ trương chung của Chính phủ. Đáng chú ý, có tới 41% số doanh nghiệp đánh giá việc thực hiện các thủ tục của Bộ Công Thương trên NSW là "dễ" và "rất dễ", cao nhất trong các Bộ, ngành.

Kết quả khảo sát nêu tại Báo cáo đã cho thấy hiệu quả và nỗ lực của Chính phủ nói chung và ngành Công Thương nói riêng trong việc cải cách TTHC, đặc biệt là cải cách hoạt động quản lý và KTCN được nêu trong các Nghị quyết số 19 của Chính phủ trong các năm 2016, 2017 và 2018. Những giải pháp đúng hướng của Chính phủ trong các Nghị quyết này và chỉ đạo kịp thời của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg về tăng cường cải cách hoạt động KTCN và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh đã được Bộ Công Thương triển khai tích cực và được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận.

Bên cạnh các mặt tích cực, Báo cáo khảo sát cũng cho thấy vẫn còn tồn tại hiện tượng chi trả chi phí ngoài quy định trong quá trình thực hiện các TTHC trong lĩnh vực QLNN của Bộ Công Thương. Mặc dù chỉ có 108 doanh nghiệp trên tổng số 3061 doanh nghiệp được hỏi (3,5%) cho biết phải trả chi phí ngoài cho các TTHC thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Công Thương, giảm đáng kể so với kết quả khảo sát chung về chi phí ngoài quy định khi thực hiện thủ tục hải quan nêu tại Báo cáo năm 2015 nhưng đây vẫn là hiện tượng không thể chấp nhận và Bộ Công Thương cần phải đặc biệt lưu ý trong thời gian tới.Tuy nhiên, việc có tới 40% đại lý làm thủ tục hải quan cho biết phải trả chi phí ngoài quy định sẽ là căn cứ quan trọng để Bộ Công Thương xem xét, làm rõ trong thời gian tới bởi các đơn vị của Bộ Công Thương không làm việc với các đại lý làm thủ tục hải quan.

Uông Linh