Ảnh minh họa (Ảnh: P.T)


Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La có mã chứng khoán là NSL. Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch là 62.096.300.000 đồng với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 14.700 đồng/cổ phiếu.

CTCP Cấp nước Sơn La tiền thân là Xí nghiệp cấp nước thị xã trực thuộc Sở Xây dựng Sơn La được thành lập vào năm 1963 và có nhà máy nước Bó Cá, nơi sản xuất nước sạch đầu tiên phục vụ cho thị xã Sơn La với công suất 1.200 m3/ngày. Năm 2005, công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, và hiện công ty có vốn điệu lệ 62.096.300.000 đồng.

NSL có khách hàng là các hộ dân thuộc các phường nội thị và tiểu khu ven thị xã cùng với 10 thị trấn, 04 thị tứ khác, quy mô trên 47.000 hộ, tương đương 170.000 người, sản lượng đạt 10,2 triệu m3. Hoạt động tạo doanh thu lớn nhất của công ty là cấp nước sạch dùng cho sinh hoạt, sản xuất kinh doanh. Tổng sản lượng nước thương phẩm duy trì ổn định tại mức 10 triệu m3 nước/năm và cung cấp cho gần 50.000 hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

Hiện tại ở mảng nước tinh khiết đóng chai công ty mang nhãn hiện SOWA đặt tại xí nghiệp cấp nước thành phố Sơn La với công suất thiết kế là 10m3/ngày tương đương 500 bình (18,9 lít/bình) và cung cấp ra thị trường khoảng trên 113.000 bình/năm chủ yếu phân phối trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên mới đây, công ty đặt mục tiêu sản lượng nước thương phẩm hơn 10 triệu m3, tổng doanh thu 118,17 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 17,25 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 10%.

M.P