Ngày 17/7/2019, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban Phát triển cân bằng quốc gia trực thuộc Tổng thống Hàn Quốc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và Chủ tịch Ủy ban Song Jea Ho.

Bộ trưởng Nguyễn Chính Dũng và Chủ tịch Song Jae Ho trao đổi Bản ghi nhớ (Ảnh: MPI)

Mục đích của Biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm hình thành cơ sở hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban trong việc trao đổi thông tin về các chính sách thành công của hai chính phủ; Trao đổi các vấn đề, sự kiện và thành tựu liên quan đến các chính sách quan trọng; Hợp tác tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, hội thảo quốc tế và các công việc khác liên quan đến mục đích hợp tác giữa hai bên. MoU cũng xác định rõ vai trò, trách nhiệm của hai bên để thực hiện các hoạt động hiệu quả nhằm đạt được mục đích trên.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết nỗ lực hết mình để thực hiện hiệu quả MoU được ký kết góp phần giúp Việt Nam có cơ chế, chính sách có giá trị trong việc thực hiện phát triển cân bằng quốc gia, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc. Chính phủ Việt Nam luôn đánh giá cao mối quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc và mong muốn đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác này, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

MoU có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào hoạt động hợp tác quốc tế của Việt Nam. Trong bối cảnh tái cơ cấu kinh tế và hội nhập sâu rộng hiện nay ở Việt Nam, việc phát triển cân bằng, bền vững luôn là nhiệm vụ hàng đầu đặt ra cho Chính phủ Việt Nam cũng như Bộ Kế hoạch và Đầu tư. MoU sẽ được thực hiện trong khuôn khổ các quy định và luật tương ứng cũng như phù hợp với nguồn lực tài chính và nhân sự của hai bên, đồng thời, phù hợp với các điều ước và thỏa thuận quốc tế mà mỗi bên là thành viên./.

Hà Anh