Thứ trưởng Bộ NN& PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu (Ảnh: MPI)

Đặc biệt từ khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) và Tổng cục Thống kê (TCTK) ký kết Quy chế phối hợp về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê ngày 28/11/2016; để đánh giá thực trạng công tác phối hợp giữa hai Ngành, đề xuất nội dung phối hợp thu thập và thống nhất số liệu, giới thiệu phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê, vừa mới đây, tại Hà Nội, TCTK phối hợp với Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị phối hợp triển khai công tác thống kê giữa hai ngành.

Đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định, nhờ đó, đã góp phần tích cực hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đồng thời nhận thức về tầm quan trọng của việc phối hợp triển khai công tác giữa hai ngành với mục tiêu cuối cùng là có được thông tin thống kê về tình hình kinh tế - xã hội của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản sát thực nhất, tốt nhất phục vụ công tác quản lý, điều hành và hoạch định chính sách để kinh tế của Việt Nam đạt được những thành tựu mong đợi trong tương lai.

Theo Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản (TCTK), thực trạng công tác phối hợp giữa Bộ NN&PTNT với TCTK, giữa Sở NN& PTNT với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê có nhiều chuyển biến tích cực. Đồng thời, hai bên đã có những phối hợp khá tích cực trong triển khai báo cáo đánh giá thực trạng công tác thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản hàng tháng, quý, năm của TCTK; giới thiệu chi tiết biểu mẫu báo cáo hàng tháng, quý, năm để phối hợp thu thập và thống nhất số liệu giữa hai cơ quan; phương pháp và nguồn thông tin tính giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản; phương pháp tính GDP và GRDP.

Tới đây, các bộ phận có liên quan của hai ngành sẽ tiếp tục nâng cao tính hiệu quả và tăng cường công tác phối hợp của hai bên như khẳng định của Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Bích Lâm.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu (Ảnh: MPI)

Hai bên cũng tổ chức tập huấn nghiệp vụ thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản các tỉnh phía Bắc nhằm giới thiệu các phương án điều tra trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; chế độ báo cáo tổng hợp áp dụng cho các Cục Thống kê và phần mềm tổng hợp, xử lý số liệu của các cuộc điều tra. Đồng thời, nhân dịp này, các đại biểu thảo luận, trao đổi về những vấn đề cần hoàn thiện cũng như các vấn đề còn vướng mắc ở các địa phương để thống nhất thực hiện nhằm có được số liệu thống kê hoàn chỉnh.

HNV